Detail hesla - Fasciitida eozinofilní

Fasciitida eozinofilníSlovníková definice
Onemocnění charakterizované náhlým vznikem symetrického bolestivého prosáknutí, později vystřídaného ztuhnutím kůže, podkoží trupu a končetin, které je podmíněno zánětlivými, fibrotickými a sklerotickými změnami fascie, přilehlého svalu, vazivových sept lalůčků podkožní tukové tkáně a případně i hlubokého koria. Klinicky se projevuje podkožní indurací vázanou ke spodině a kůží vzhledu pomerančové kůry s hrbolatým povrchem, podmíněným retrakcí sept tukové tkáně. Mimofasciální symptomatologie zahrnuje artralgie, artritidy, kloubní kontraktury, úžinové syndromy, mírné postižení příčně pruhovaného svalstva, někdy intersticiální plicní proces a poruchu motility jícnu. Laboratorně je nápadná eozinofilie přes 10 % celkového počtu leukocytů, především na počátku nemoci. Většinou je hypergamaglobulinémie a mírně zvýšená sedimentace erytrocytů. Histologie ukáže zánětlivě a fibroticky změněnou kožní fascii. Základní léčebný přístup spočívá v intenzivní fyzioterapii. Efekt přináší střední dávka kortikoidů, hydroxychlorochin a snad i vyšší dávky cimetidinu. Onemocnění probíhá poměrně benigně, může dojít ke spontánní regresi.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster