Detail hesla - Nemoc z ukládání krystalů kalcium-pyrofosfát dihydrátu

Nemoc z ukládání krystalů kalcium-pyrofosfát dihydrátuSlovníková definice
Nemoc z ukládání krystalů kalcium-pyrofosfát dihydrátu (CaPPD) je druhou nejčastější krystaly indukovanou artropatií. Je způsobena ukládáním krystalů CaPPD do vazivových a hyalinních chrupavek a do synoviální membrány. Zde vznikají kalcifikace, které jsou rentgen opakní a viditelné na běžném rentgenovém snímku.

Plná definice
Klinický obraz

Klinický obraz je velmi polymorfní. Může probíhat pod obrazem akutní artritidy připomínající dnu (tzv. pseudodna) s tím, že pseudodna na rozdíl od dny nepostihuje I. MTP na noze, ale nejčastěji koleno a kyčel. Nemoc z ukládání krystalů CaPPD často probíhá jako kombinace akutních atak artritidy s artrotickými změnami. Artróza bývá závažná a často v méně obvyklých lokalizacích (ramena, lokty). Někdy může nemoc z ukládání krystalů CaPPD probíhat pod obrazem revmatoidní artritidy s typickou ranní ztuhlostí (Obr. 1).

Při klasifikaci nemoci z ukládání krystalů CaPPD se rozlišují tři formy: a) familiární forma, b) forma sporadická, c) forma asociovaná s jinými onemocněními.

Obr. 1 – Krystaly kalcium-pyrofosfát dihydrátu indukovaná artropatie rukyDiagnóza

Při diagnostice nemoci z ukládání krystalů CaPPD je nejdůležitější průkaz krystalů CaPPD, které při vyšetření v polarizačním mikroskopu vykazují slabě pozitivní dvojlomnost. V rtg obraze jsou typické kalcifikace chrupavek. Zpravidla nejdříve se objevují v chrupavkách vazivových (menisky v kolenou, disk v radiokarpálním kloubu, intervertebrální disky), později i v chrupavkách hyalinních. Na rtg tvoří charakteristické dvojité kontury (Obr. 2).

Obr. 2 – Rtg průkaz krystalů CaPPD (dvojité obrysy)Terapie

Příčina nemoci není známá a kauzální léčba není dostupná – terapie je symptomatická. Používají se analgetika a nesteroidní antirevmatika. Při akutní artritidě lze použít intraartikulárně kortikosteroidy, ev. i krátce systémově kortikosteroidy.

Převzato z

Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorůPřiložené soubory
Design and code by webmaster