Detail hesla - Nefritida lupusová

Nefritida lupusováSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Manifestní postižení ledvin se vyskytuje asi u 35–75 % pacientů se systémovým lupus erytematodes (SLE).

Klinický obraz

Klinicky se může projevovat jen malou proteinurií či mikroskopickou hematurií (nebo jejich kombinací), asi u 40 % pacientů se postižení ledvin projevuje nefrotickým syndromem. Prognóza nemocných se díky léčbě výrazně zlepšila, ale stále asi 1/3 nemocných vyvine do 10 let terminální chronické selhání ledvin. Lupusová nefritida má ve srovnání s bělochy mnohem závažnější průběh u Afroameričanů a u Američanů hispánského původu. U malé části nemocných (méně než 5 %, obvykle s antifosfolipidovými protilátkami) může postižení ledvin rychle progredovat během několika týdnů do selhání ledvin.

Histologický obraz

Histologicky klasifikace rozlišuje 6 typů lupusové nefritidy. Indikací k léčbě nebo změně léčby je jen proliferativní lupusová nefritida (typ III – fokální a IV – difuzní) nebo lupusová membranózní nefropatie (typ V) s nefrotickým syndromem. Léčba výrazně zlepšila prognózu proliferativní lupusové nefritidy. Pětileté přežití nemocných s proliferativní lupusovou nefritidou stouplo v posledních 30 letech z 25–40 % na 85–95 %. U většiny léčených nemocných zůstává zachována i renální funkce.

Léčba

Pacienti s malým močovým nálezem a histologicky malými změnami či mesangioproliferativní glomerulonefritidou (typ I–II) nevyžadují specifickou terapii a terapie se řídí podle extrarenální aktivity onemocnění. Pacienti s histologickým nálezem membranózní nefropatie (typ V) by měli být léčeni kombinovanou imunosupresí kortikosteroidy a cyklofosfamidem pouze tehdy, je-li přítomen nefrotický syndrom. U nemocných s fokální (typ III) a difuzní (typ IV) proliferativní nefritidou je indikována kombinovaná imunosupresivní terapie kortikosteroidy a (obvykle pulzním) cyklofosfamidem nebo mykofenolátem, u vybraných pacientů i cyklosporinem.

Převzato z

Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster