Detail hesla - Spondartritidy seronegativní

Spondartritidy seronegativníSlovníková definice
Zánětlivá systémová onemocnění, při kterých aseptický zánět postihuje především axiální skelet (sakroileitida, spondylitida) a kořenové periferní klouby, méně často drobné periferní klouby převážně na dolních končetinách. Kloubní postižení bývá oligoartikulární a asymetrické.

Plná definice

Rozdělení

Někteří autoři řadí do této skupiny také další choroby – Reiterův syndrom, juvenilní idiopatickou artritidu, uveitis acuta anterior, Behcetovu chorobu.

Etiologie

Etiologie dosud není objasněná, předpokládá se autoimunitní proces, který je aktivován antigenem (pravděpodobně bakteriálním nebo i endogenním) u geneticky predisponovaného jedince. Typ dědičnosti nebyl dosud objasněn, také přesná úloha antigenu HLA-B27 není zcela jasná. Malé procento nemocných s ankylozující spondylytidou antigen HLA-B27 nemá vůbec.

Symptomatologie

Kloubní postižení: proces nemá tendenci ke vzniku výrazných erozí, výjimkou může být periferní forma ankylozující spondylitidy a psoriatická artritida. Artritidy jsou většinou asymetrické, oligoartikulární, nepřetrvávají dlouho. Při postižení drobných kloubů horních i dolních končetin může být artritida symetrická. Artritidy mohou být doprovázeny poškozením šlachového aparátu a kloubního pouzdra, tyto změny mohou být příčinou změny ušlechtilého tvaru kloubů.

Diagnostika

Diagnostika vychází z klinického obrazu artritid, zánětlivých bolestí axiálního skeletu, můžeme vidět osifikující zánětlivé entezopatie a také projevy kožní, slizniční, oční, gastrointestinální, urogenitální.

V krvi nelze prokázat revmatoidní faktory. Revmatoidní faktory jsou autoprotilátky, které reagují s Fc fragmentem molekuly IgG. Nejběžnější metodou k detekci revmatoidního faktoru je la­texový fixační test. Hranič­ní titr testu je 1 : 80, za pozitivní se považuje titr ­1 : 160 a výše. ELISA metoda dovoluje určit imunoglobulinové izotypy RF (IgM RF, IgA RF, IgG RF). „Skryté“ revmatoidní faktory je možné prokázat latexovým fixačním testem po oddělení IgM frakce séra od IgG frakce.

Často nacházíme asociaci s HLA-B27. U ankylozující spondylitidy se udává frekvence výskytu HLA-B27 až u 96% postižených, u Reiterova syndromu až u 90 %, u psoriatické artritidy doprovázené současně sakroileitidou 50–60%, u enteropatické artritidy doprovázené sakroileitidou u 50–70%, u Reiterova syndromu až u 80% nemocných.

Terapie

Farmakologicky se používají k potlačení zánětlivého procesu nesteroidní antirevmatika (diklofenak, indometacin). Při vysoké aktivitě onemocnění s extraspinálními projevy je indikována bazální terapie přípravky modifikujícími chorobu (sulfasalazin, chlorochin, metotrexát). Byla také potvrzena účinnost blokády TNF-alfa u aktivních forem ankylozující spondylitidy (infliximab, etanercept). Lze použít také kortikosteroidy.

Autor: Redakce


Literatura:
Pavelka K.: Rovenský J. et al.: Klinická revmatologie, Galén 2003
Pavelka K.: Revmatologie. Vnitřní lékařství, svazek VII, Galén 2002
Hrba J., Štolfa J., Pavelka K.: Artritidy a artróza v ordinaci praktického lékaře, Apotex 1999
Klener P. et al.: Vnitřní lékařství, Galén 1999

Design and code by webmaster