Detail hesla - Kloubní syndromy při endokrinopatiích

Kloubní syndromy při endokrinopatiíchSlovníková definice
Postižení muskuloskeletálních struktur s významným podílem pojivové tkáně – kostí, chrupavky, synoviální tkáně, šlach, vazů a svalů.

Plná definice
Epidemiologie

Výskyt je velmi variabilní od malé části pacientů s endokrinní chorobou téměř ku 100 %.

Patogeneze

Porušená produkce hormonů vede ke změnám vlastností buněk pojivových tkání a změnám v syntéze jejich produktů, což vede k jejich abnormální funkci.

Klinický obraz

Artropatie u hypotyreózy se projevuje hlavně otokem, ztuhlostí a pobolíváním kloubů typicky především kolen a ručních kloubů. V kolenních kloubech bývají poměrně obsáhlé výpotky, které mají nezánětlivý charakter. U Hashimotovy tyreoiditidy lze ale nalézt i zánětlivou oligoartritidu. Může být i syndrom karpálního tunelu. Relativně často se setkáváme s myopatií se slabostí, ztuhlostí, myalgiemi a zvýšením CK.

Myopatii mohou mít i nemocní s tyreotoxikózou. Tyreoidální pachyakrie při hypertyreóze je rentgenologicky charakterizována periostální novotvorbou kosti.

Kostní onemocnění u primární hyperparatyreózy má 4 základní projevy: subperiostální resorpci distálních článků prstů a klíčních kostí, celkovou dekalcinaci, kostní cysty a tzv. hnědé tumory. Onemocnění může vést k deformitám kostí. Nejtypičtějším kloubním projevem hyperparatyreózy jsou depozice krystalů kalcium pyrofosfátu v chrupavce. To vede ke vzniku chondrokalcinózy, akutním záchvatům pseudodny a k pyrofosfátové artropatii s degenerativními změnami chrupavky.

K syndromu diabetické ruky se zařazují cheiroartropatie, sklerodaktylie, synovitida šlach flexorů, Dupuytrenova kontraktura a syndrom karpálního tunelu. Cheiroartropatie se vyskytuje u obou typů DM. Syndrom postihuje ztuhlostí, sníženou silou a omezenou hybností především malé klouby rukou. Prevalence závažnější periartropatie ramene je 10–22 % a časté je bilaterální postižení. Diabetes je jedna z nejčastějších dispozic pro vznik algodystrofie.

Difuzní idiopatická skeletální hyperostóza (DISH) se objevuje asi u 13 až 49 % diabetických pacientů. Radio¬logické změny při DISH jsou velmi nápadné, zejména na páteři. Klinické projevy jsou velmi variabilní od úplně minimálních nebo žádných problémů až po těžkou ztuhlost celé páteře připomínající ankylozující spondylitidu.
Revmatologické symptomy postihují 10–17 % pacientů s akromegalií již od počátku nemoci a až 70 % nemocných s jasně vyjádřenou chorobou. Častou komplikací je syndrom karpálního tunelu. Pokud dojde k významnému nárůstu chrupavky, pak následuje nevyhnutelně vznik osteoartrózy.

Stále se relativně často setkáváme s Cushingovým syndromem způsobeným dlouhodobým podáváním glukokortikoidů. Nejčastějšími projevy jsou osteoporóza, avaskulární nekróza kosti, myopatie, tendinopatie, krystaly indukovaná synovitida a epidurální lipomatóza. Ztráta kosti začíná velmi brzy po podání glukokortikoidů a její rychlost vrcholí kolem 5–15 % po 6–10 měsících s následným zpomalením. Prevalence osteoporotických fraktur je 20 % u primárního Cushingova syndromu a 30–50 % u pacientů na dlouhodobé glukokortikoidní terapii. Riziko avaskulární nekrózy je významné a ta se může projevit až s delším zpožděním od podání glukokortikoidů. Může dojít i k mnohotnému výskytu.

Terapie

Projevy onemocnění na pohybovém aparátu většinou odeznívají po úspěšném léčení endokrinní choroby. Někdy jsme svědky perzistence symptomů vzniklých nejspíše z důvodů ireverzibilních změn indukovaných hormonální nerovnováhou nebo nedostatečně vyváženou terapií.

Převzato z

Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster