Detail hesla - Allgowerův šokový index

Allgowerův šokový indexSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
= tepová frekvence x  systolický TK

< 1    norma
1,0    hrozící šok
1,2    lehký šok
1,5    středně těžký šok
> 2    těžký šok

POZOR!
– šokový index nelze použít u dětí, nositelů kardiostimulátoru a uživatelů beta-blokátorů
– pozor na zdánlivě normální frekvenci u sportovců
– pozor na zdánlivou normotenzi u hypertoniků

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster