Detail hesla - Deficit dopamin b-hydroxylázy

Deficit dopamin b-hydroxylázySlovníková definice
Dědičný deficit dopamin b -hydroxylázy (DBH) byl poprvé popsán Man in ´t Veldem v roce 1987. Hlavním klinickým symptomem je závažná ortho­statická hypotenze se selháním sympatické regulace.

Plná definice
Klinické projevy

Jeho hlavním klinickým symptomem je závažná ortho­statická hypotenze se selháním sympatické regulace. Krevní tlak vleže je normální až nízký. To může vést k opakovaným atakám slabosti a většina pacientů si stěžuje na únavu a intoleranci cvičení.

Symptomy se objevují v časném dětství, ale mohou se zhoršit v pozdním dospívání. Může se objevit perinatální hypoglykémie a hypotermie a v novorozeneckém období může být zjištěna také hypotenze. Není přítomno zřejmé porušení intelektu.

Mezi další symptomy u některých pacientů patří ptóza, chabé svalstvo v obličeji, hyperflexibilita kloubů, brachydaktylie, gotické patro a obleněné hluboké šlachové reflexy. Byla zjištěna mírná normocytární anémie.

Metabolické odchylky

DBH katalyzuje přeměnu dopaminu na noradrenalin. Je přítomná v synapsích postgangliových sympatických neuronů. Deficit enzymu by měl mít důsledky pro (nor-)adrenergní neurony a rovněž pro nadledviny.

Genetika

Gen pro DBH je lokalizován na chromozomu 9q34.

Patogenní mutace byly nalezeny u všech pacientů se symptomatickým deficitem DBH.

Diagnostické testy

Pacienti mají typicky extrémně nízké hladiny adrenalinu a noradrenalinu a zvýšené nebo hraniční hladiny dopaminu.

Na enzymatické úrovni může být diagnóza snadno potvrzena průkazem deficitu aktivity DBH v plazmě . Je zajímavé, že 4 % populace mají téměř nedetekovatelnou aktivitu DBH v plazmě s normálními koncentracemi noradrenalinu a adrenalinu a bez klinických projevů deficitu DBH. To je způsobeno běžnou alelickou variantou (1021C>T ).

Léčba a prognóza

Je dostupná léčba L-dihydroxyfenylserinem (L-dops) .

Tato sloučenina může být přímo přeměněna účinkem dekarboxylázy aromatických aminokyselin na noradrenalin, a tak přemostit deficitní enzym.

Prognóza na léčbě je uspokojivá až dobrá.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster