Detail hesla - Familiární kombinovaná hyperlipidémie

Familiární kombinovaná hyperlipidémie



Slovníková definice
Geneticky podmíněná porucha metabolismu lipidů, výskyt je poměrně častý. Je přítomná obvykle zvýšená hodnota LDL, VLDL a apo B. Bývá často příčinou ICHS. Léčba zahrnuje statiny, fibráty, resp. jejich kombinaci.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster