Detail hesla - Fosforibosylpyrofosfátsyntetáza - zvýšená aktivita

Fosforibosylpyrofosfátsyntetáza - zvýšená aktivitaSlovníková definice
Různé formy zvýšené aktivity PRPP syntetázy mají X-vázanou dědičnost. Porucha se projevuje u mladých dospělých mužů jako dnavá artritida a/nebo urátová litiáza, která může vést k renální insuficienci.

Plná definice
Klinické projevy

Porucha se většinou projevuje u mladých dospělých mužů jako dnavá artritida a/nebo urátová litiáza, která může vést k renální insuficienci. Urikémie může být velmi vysoká, dosahuje 600–900 m mol/l (normální hodnoty pro dospělé: 170–320 m mol/l). Vylučování kyseliny močové močí je také zvýšené až na 2400 mg (14 mmol)/24 hodin nebo 2,5 mmol/mmol kreatininu (normální hodnoty pro dospělé: 500–800 mg (3–4,7 mmol)/24 hod. nebo 0,2–0,3 mmol/mmol kreatininu).

Bylo publikováno několik pacientů, u nichž se klinické projevy nadprodukce kyseliny močové objevily již v kojeneckém věku a byly spojeny s neurologickými odchylkami , hlavně senzomotorickou hluchotou, zvláště ve vysokých tónech, ale také hypotonií, opožděním motoriky, ataxií a autistickými rysy.

Metabolické odchylky

Enzym katalyzuje vznik fosforibosylpyrofosfátu (PRPP) z ribóza-5-fosfátu a ATP.

PRPP je první intermediát de novo syntézy purinových nukleotidů, která vede ke vzniku inosinmonofosfátu (IMP), od něhož jsou odvozeny další purinové sloučeniny. PRPP syntetáza je vysoce regulována. Různé genetické regulační a katalytické poruchy vedou k její zvýšené aktivitě, jejímž důsledkem je zvýšená tvorba PRPP. Protože PRPP amidotransferáza, limitní enzym de novo syntézy, není fyziologicky saturovaná PRPP, zvyšuje se syntéza purinových nukleotidů, a tak tvorba kyseliny močové. Zvýšená aktivita PRPP syntetázy je jednou z několika známých příkladů dědičné odchylky enzymu, která zvyšuje její aktivitu. Mechanismus neurologických symptomů nebyl objasněn.

Genetika

Různé formy zvýšené aktivity PRPP syntetázy mají X-vázanou dědičnost . V rodinách, v nichž jsou odchylky spojeny se senzoneurální hluchotou, mohou mít také heterozygotní ženy dnu a/nebo poruchu sluchu. Genové studie v šesti rodinách odhalily ve všech případech různé záměny bazí.

Diagnostické testy

Diagnostika vyžaduje rozsáhlé kinetické studie enzymu, které mohou probíhat v erytrocytech a kultivovaných fibroblastech v několika laboratořích ve světě. Porucha by měla být odlišena od parciálního deficitu HPRT, který má podobné klinické symptomy.

Léčba a prognóza

Pacienti by měli být léčeni alopurinolem , který inhibuje xantinoxidázu, poslední enzym katabolismu purinů. Důsledkem je pokles tvorby kyseliny močové, která je nahrazena hypoxantinem, který je asi 10x rozpustnější, a xantinem, který je mírně rozpustnější než kyselina močová. Úvodní dávka alopurinolu je
10–20 mg/kg/den u dětí a 2–10 mg/kg/den u dospělých. Měl by být podáván v minimální dávce potřebné k zajištění normálních hladin kyseliny močové v plazmě a ve snížené dávce u jedinců s renální insuficiencí.

U vzácných pacientů s výrazným zvýšením de novo syntézy se mohou během léčby alopurinolem tvořit xantinové kameny. Proto jsou potřebná další opatření k prevenci vzniku kamenů. Mezi tato opatření patří dieta s nízkým obsahem purinů (bez masa, ryb, jako jsou ančovičky, herinky, makrely, losos, sardinky a tuňák, sušené fazole a hrách), vysoký příjem tekutin a podání Na bikarbonátu, K citrátu nebo směsi citrátů ke zvýšení pH moči na 6,0–6,5, neboť xantin je lépe rozpustný při alkalickém než kyselém pH .

Přiměřená kontrola urikémie brání vzniku dnavé artritidy a urátové nefropatie, ale neodstraňuje neurologické symptomy.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster