Detail hesla - Izolovaný deficit sulfitoxidázy

Izolovaný deficit sulfitoxidázySlovníková definice
Autozomálně recesivní choroba. Mezi typické symptomy patří refrakterní křeče, těžká psychomotorická retardace, neprospívání, mikrocefalie, hypotonie přecházející do hypertonie, dislokace čočky a časná smrt.

Plná definice
Klinické projevy

Mezi typické symptomy u těžké formy deficitu tohoto enzymu, ať už izolovaného (popsáno přibližně 20 pacientů), nebo při deficitu molybdenového kofaktoru patří časné refrakterní křeče, těžká psychomotorická retardace, neprospívání, mikrocefalie, hypotonie přecházející do hypertonie, dislokace čočky a časná smrt. Byly popsány i mírnější projevy.

Metabolické odchylky

Sulfitoxidáza katalyzuje poslední krok v oxidaci atomu síry v cysteinu na anorganický sulfát. Její deficit vede k hromadění pravděpodobně toxického sulfitu, spolu s jeho detoxikačními produkty S-sulfocysteinem a thiosulfátem, se sníženou tvorbou sulfátu.

Genetika

Tato autozomálně recesivní choroba byla objasněna na molekulární úrovni klonováním genu a stanovením mutací u řady postižených pacientů s izolovaným deficitem sulfitoxidázy.

Gen pro deficit molybdenového kofaktoru byl lokalizován na chromozomu 6.

Diagnostické testy

Zvýšené vylučování sulfitu může být prokázáno proužky na vyšetření moči, ale vzorky musí být čerstvé, v jednom případě nebyla zjištěna zvýšená koncentrace sulfitu a bylo zjištěno normální vylučování sulfátu .

S-sulfocystein je stabilní, ninhydrin-pozitivní, diagnostický parametr, který může být detekován elektroforézou nebo chromatografií a může být kvantifikován v moči a plazmě klasickými iontoměničovými technikami.

Hladiny cystinu jsou vždy velmi nízké.

Také thiosulfát může být vyšetřován tenkovrstevnou chromatografií.

Nepřítomnost xantinurie odliší izolovaný deficit od poruchy molybdenového kofaktoru, u kterého bývá xantinurie.

Aktivita sulfitoxidázy může být měřena v kultivovaných kožních fibroblastech.

Léčba a prognóza

Pokusy o léčbu byly většinou neúspěšné, i když bylo popsáno klinické zlepšení u dvou mírně postižených pacientů na dietě s nízkým obsahem cystinu a methioninu 35]. Pokusy odstranit sulfit vazbou na penicilamin byly neúspěšné.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster