Detail hesla - Intoxikace houbami

Intoxikace houbamiSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
V České republice je sběr hub velice populární, avšak může být nebezpečným koníčkem, neboť na našem území se vyskytuje řada velmi jedovatých hub. Nejnebezpečnější je muchomůrka zelená, která způsobuje 90 % smrtelných intoxikací houbami.

Otravu houbami dělíme na otravu pravou a nepravou. Pravá otrava je způsobena požitím jedovatých hub, respektive účinkem jejich mykotoxinů. Probíhá pod obrazem několika typů syndromů. Jejich přehled je uveden v Tab. 1. Samostatně uvádíme podrobněji otravu muchomůrkou hlízovitou.
Otrava nepravá je způsobena houbami primárně jedlými, které jsou buď nedostatečně tepelně upravené, nebo druhotně změněné (přirozeným rozkladem, plísněmi, bakteriemi) nejčastěji vlivem nevhodného uskladnění syrových hub. Klinicky se nepravá otrava houbami projeví obvykle nauzeou, zvracením a půjmem, její prognóza je obvykle dobrá.

Vyšetření pacienta intoxikovaného jedovatými houbami: Od pacienta se snažíme získat informace o množství požitých hub, jejich popis, čas od doby požití, nástup prvních příznaků a jejich charakter. Vždy je velmi cenné získat materiál k mikroskopickému mykologickému vyšetření (syrové houby, zbytky jídla s podezřelými houbami, zvratky, obsah žaludku získaný při jeho výplachu, stolice).

Tab. 1 – Různé formy (syndromy) intoxikace houbami

Hepatorenální (faloidní) syndrom    
• muchomůrka zelená (hlízovitá), muchomůrka jarní

Muskarinový syndrom   
• vláknice, strmělky
• klinický obraz: krátce po požití pocit horka, pocení, slinění, kolikovité bolesti břicha, průjem, mióza, bradykardie, hypotenze, dušnost.
• prognóza: většinou dobrá, ale po požití vláknicí začervenalou může dojít k i úmrtí.
• léčba: výplach žaludku, aktivní uhlí, velmi účinný je atropin v úvodní dávce 1 mg i.v., podpůrná léčba

Mykoatropinový syndrom   
• muchomůrka panterová (tygrovaná) a červená
• klinický obraz: excitace, halucinace, dezorientace, střídání euforie a deprese, záškuby svalů, křeče, motorický neklid, teplá suchá kůže, tachykardie, vzácně koma.
• pognóza: většinou dobrá, úmrtí je vzácné
• léčba: výplach žaludku, aktivní uhlí, při křečích a neklidu diazepam, kalcium gluconicum ke snížení neuromuskulární dráždivosti, v těžkých stavech physostigmin 1-2 mg s.c., nebo 1 mg/5 min. i.v.

Gastroenteritický syndrom   
• hřib satan, závojenky, čirůvky, holubinka a houby primárně jedlé, nicméně druhotně změněné například špatným uskladněním, nebo zpracováním
• klinický obraz: nauzea, zvracení, kolikovité bolesti břicha, průjem, může dojít i k těžké dehydrataci a hypotenzi.
• velmi častý typ otravy, většinou s dobou prognózou
• léčba: aktivní uhlí, parenterální rehydratace, úprava elektrolytové rovnováhy (hlavně draslíku), event. spazmolytika.

Vazotoxický (antabusový) syndrom   
• hnojník inkoustový
• klinický obraz: mykotoxin této houby způsobuje blokádu alkoholdehydrogenázy, proto se obtíže dostaví až po požití alkoholu (antabusový sy.). Zrudnutí v obličeji, pocení, palpitace, tachykardie, bolest břicha, průjem, křeče.
• prognóza: dobrá
• léčba: výplach žaludku, aktivní uhlí

Psychotropní (halucinogenní) syndrom    
• lysohlávky
• klinický obraz: euforie, halucinace, pocit štěstí, pocit schopnosti létat, vzácněji podrážděnost, silná deprese, strach úzkost, panická ataka a suicidální jednání. Bolest hlavy, nauzea, zvracení, pocení, třes, tachykardie, hypertenze, třes, neklid.
• prognóza: většinou dobrá, nebezpečím jsou zranění a suicidální tendence.
• léčba: výplach žaludku, aktivní uhlí, při neklidu a halucinacích zvážíme podání diazepamu 10-20 mg i.v., po zklidnění aplikujeme parenterálně tiapridal nebo haloperidol.

Muchomůrka zelená

Muchomůrka zelená (Amanita phalloides) je jedna z nejjedovatějších hub na světě. Toxicita této houby je vysoká – ke smrtelné otravě dochází již při požití pouhé jedné plodnice (40–50 g). Muchomůrka zelená vyvolává faloidní (hepatorenální) syndrom. Obsahuje termostabilní, vysoce toxický amanitin, který se váže v játrech na RNA polymerázu, a inhibuje tak syntézu buněčných proteinů. Volné amanitiny se vylučují do žluči, avšak ze střeva jsou opět vstřebány a prodělávají enterohepatální cyklus.

Klinický obraz

Průběh je typicky dvoufázový. První obtíže nastupují přibližně po 7–14 hodinách od požití. Jde o obraz těžké gastroenteritidy s nauzeou, zvracením, opakovanými průjmy a bolestmi břicha. Následuje několik hodin trvající zlepšení. Po přibližně 36 hodinách od požití začíná druhá fáze příznaků s postupujícím selháním jater (elevace jaterních enzymů, prodloužení protrombinového času, ikterus, encefalopatie) a ledvin.

Léčba

• Výplach žaludku (do 36 hodin) a odeslání vzorku k mykologickému vyšetření. Zejména pokud nepředcházely průjmy, podáme projímadlo nebo provedeme střevní laváž.
• Aktivní uhlí ve vysokých a opakovaných dávkách (1 g/kg tělesné hmotnosti každé 4 hodiny).
• Antidota: Ideálním antidotem je silibinin (Lagalon SIL inj.) – blokuje transport amanitinu do hepatocytu a regeneruje RNA polymerázu. Tím zmírňuje rozsah nekrózy v játrech. S léčbou je nutno začít co nejdříve. Podáváme intravenózně v dávce 20 mg/kg/den po dobu 3–5 dní až do normalizace jaterních enzymů v séru. Silibinin podáváme i při podezření na tuto otravu, protože nemá významné nežádoucí účinky. V případech, kdy není dostupný silibinin, podáváme N-acetylcystein (ACC INJEKT inj.) v dávkách podobných jako u intoxikace paracetamolem (iniciální dávka 150 mg/kg). Od podávání vysokých dávek G-penicilinu se již ustoupilo.
• Komplexní podpůrná léčba: Intravenózní rehydratace (substituce ztrát tekutin při zvracení a průjmech, prevence selhání ledvin a zvýšení exkrece amanitinu močí), korekce abnormalit vnitřního prostředí, při krvácivých projevech podávání vitaminu K (Kanavit gtt.) a čerstvě zmrazené plazmy. Dále podáváme hepatoprotektiva, glukózu, laktulózu.
• Hemodialýza a hemoperfuze je indikovaná u pacientů s jaterním a renálním selháním.
• V těžkých případech je třeba zvážit indikace k transplantaci jater.

Převzato z

Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorůPřiložené soubory
Design and code by webmaster