Detail hesla - Deficit ribóza-5-fosfát izomerázy

Deficit ribóza-5-fosfát izomerázySlovníková definice
Dědičná porucha v pentóza-fosfátovém cyklu způsobená deficitem ribóza-5-fosfát izomerázy, projevující se progresivní leukoencefalopatií a opožděným vývojem.

Plná definice
Klinické projevy

U pacienta s deficitem ribóza-5-fosfát izomerázy bylo popsáno opoždění vývoje a řeči. Ve věku čtyř let se objevila epilepsie. Od sedmi let došlo k regresu se zhoršováním zraku, řeči, koordinace rukou, chůze a kontroly křečí. Ve věku 20 let neměl organomegalii ani dysfunkci žádného vnitřního orgánu. Neurologické vyšetření popsalo spasticitu, oboustrannou atrofii optiku, nystagmus při pohledu do stran, zvýšený masseterový reflex a smíšenou cerebelární/pseudobulbární dysartrii. Měl výraznou cerebelární ataxii v pažích a dolních končetinách a mírnou periferní neuropatii. Měl problémy s učením, ale jeho růstové parametry byly normální.

Magnetická rezonance (MRI) v 11 a 14 letech věku prokázala rozsáhlé odchylky v bílé hmotě mozkové s dominujícím postižením U-vláken. Abnormální bílá hmota měla lehce edematózní vzhled a určité rozšíření gyrů. Na protonové magnetické rezonanční spektroskopii (MRS), provedené ve 14 letech věku, byla abnormální rezonance v oblasti 3,5 - 4,0 ppm, odpovídající arabitolu a ribitolu.

Metabolické odchylky

Deficit ribóza-5-fosfát izomerázy je blok v reverzibilní části pentóza-fosfátového cyklu. Teoreticky porucha vede ke snížené kapacitě vzájemné přeměny ribulóza-5-fosfátu a ribóza-5-fosfátu, důsledkem je tvorba cukrů a polyolů: ribózy a ribitolu z ribóza-5-fosfátu a xylulózy a arabitolu z ribulóza-5-fosfátu přes xylulóza-5-fosfát.

Genetika

Přítomnost dvou mutantních alel v genu pro ribóza-5-fosfát izomerázu s jednou z nich u pacientovy matky (otec nemohl být vyšetřen) nabízí autozomálně recesivní dědičnost.

Diagnostické testy

Deficit ribóza-5-fosfát izomerázy může být diagnostikován v běžném vzorku moči analýzou cukrů a polyolů. Vylučování ribitolu a arabitolu, stejně jako D-xylulózy a ribózy močí je výrazně zvýšené. Extrémně zvýšené koncentrace těchto pentitolů bylo prokázáno také v likvoru. Koncentrace myoinositolu v CSF je snížená.

Při MRS mozku in vivo byly zjištěny abnormálně vy­soké píky v oblasti 3,5−4,0 ppm. Diagnóza může být potvrzena enzymatickým vyšetřením ve fibroblastech nebo lymfoblastech a sekvenační analýzou genu pro ribóza-5-fosfát izomerázu.

Léčba a prognóza

Dosud není dostupná žádná léčba této poruchy. Prognóza je nejasná.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster