Detail hesla - Deficit methionin S-adenosyltransferázy

Deficit methionin S-adenosyltransferázySlovníková definice
Porucha je charakterizována deficitem jaterní formy enzymu MAT I/III (ale ne mimojaterní formy MAT II), který vede ke zvýšení koncentrací methioninu ve tkáních a tělesných tekutinách.

Plná definice
Klinické projevy

Bylo popsáno více než 60 pacientů s deficitem methionin S-adenosyltransferázy (MAT), mnozí byli detekováni novorozeneckým screeningem a většina z nich dosud nemá žádné symptomy, takže se předpokládá, že jde o benigní poruchu. U několika pacientů však byly pozorovány neurologické odchylky a demyelinizace mozku, přičítané porušené tvorbě S-adenosylmethioninu, možná související se závažností enzymatického deficitu.

Metabolické odchylky

Tato porucha je charakterizována deficitem jaterní formy enzymu MAT I/III (ale ne mimojaterní formy MAT II), který vede ke zvýšení koncentrací methioninu ve tkáních a tělesných tekutinách.

Produkt enzymatické reakce, S-adenosylmethionin, asi není u většiny případů deficitní. Zdá se, že při koncentraci methioninu v plazmě nad 300 m mol/l probíhá alternativní metabolismus methioninu, produktem transaminace je 4-metylthio-3-oxobutyrát a dimetylsulfid, který způsobuje nepříjemný zápach dechu.

Genetika

Jsou známé tři formy MAT: MAT I, II a III.

Mat I a MAT III jsou kódovány stejným genem MAT1A a odpovídají tetramerické a dimerické formě a 1-podjednotky.

MAT II je kódován odlišným genem, je exprimován hlavně ve fetálních játrech a ledvinách, mozku, varlatech a lymfocytech.

Mutace v genu MAT1A způsobují autozomálně recesivní i autozomálně dominantní hypermethioninémii. Vzácnější dominantní forma je způsobena mutací na jedné alele s dominantně negativním účinkem.

Diagnostické testy

Podezření na tuto poruchu je při vysoké hladině methioninu v plazmě a moči, detekované obvyklými chromatografickými metodami, bez zvýšené koncentrace homocysteinu běžné u deficitu CBS a bez zvýšení koncentrace S-adenosylmethioninu, ale je řada jiných příčin hypermethioninémie a musejí být vyloučeny. Je nutná opatrná interpretace výsledků, neboť byla popsána zvýšená hladina celkového homocysteinu až 28,6 m mol/l.

Léčba a prognóza

Léčba obecně není indikována, ale u pacientů s projevy demyelinizace koriguje podání S-adenosylmethioninu nedostatek této látky. Je-li vazba mezi specifickou mutací a těžkým enzymatickým deficitem, lze v těchto případech doporučit léčbu S-adenosylmethioninem.

Čtyři těhotenství u žen se závažným deficitem MAT I/III vedla k narození tří normálních dětí a v jednom případě k zástavě vývoje plodu v 10. - 11. týdnu. Čtyři ženy s mírnou hypermethioninémií při heterozygotii dominantní alely s mutací R264H porodily celkem 16 normálních dětí s jedním zaznamenaným spontánním potratem.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster