Detail hesla - Deficit kobalaminu F

Deficit kobalaminu FSlovníková definice
Z osmi známých pacientů s deficitem cblF se sedm projevilo v prvním roce života. U této choroby může vyšetření krevního obrazu a kostní dřeně odhalit megaloblastovou anémii, neutropenii a trombocytopenii. Klinické nálezy mohou zahrnovat neprospívání, opakované infekce, opoždění vývoje, letargii, hypotonii, aspirační pneumonii, hepatomegalii a encefalopatii, pancytopenii a srdeční vady (osobní sdělení).

Plná definice
První pacientka v kojeneckém věku měla v prvním týdnu života glossitidu a stomatitidu. Měla velké problémy s krmením, které vyžadovaly krmení nasogastrickou sondou. Byly přítomny odchylky zubů a dextrokardie. Jeden kojenec náhle zemřel v prvním roce života doma. U jednoho chlapce se rozvinula juvenilní revmatoidní artritida ve věku čtyř let a patologické kožní pigmentace ve věku deseti let.

Metabolické odchylky

Deficit cblF je asi porucha transportu Cbl přes lysosomální membránu a následné degradace TC v lysosomu. Důsledkem je, že Cbl nemůže být metabolizován ani na adenosylkobalamin (AdoCbl) ani na metylkobalamin (MeCbl).

Neschopnost pacientů s deficitem cblF resorbovat perorální Cbl asi znamená, že IF-Cbl také musí projít přes lysosomální membránu v enterocytu předtím, než je Cbl uvolněn do portálního oběhu.

Genetika

Byli publikováni pacienti mužského i ženského pohlaví nepostižených rodičů, proto se předpokládá autozomálně recesivní dědičnost.

Gen zodpovědný za deficit cblF nebyl identifikován.

Diagnostické testy

Hladiny Cbl v séru mohou být nízké a Schillingův test byl patologický u všech vyšetřovaných pacientů. Obvykle bývá zvýšená hladina celkového homocysteinu v plazmě, nízká až normální hladina methioninu v plazmě, homocystinurie a metylmalonová acidurie, i když u prvního pacienta nebyla popsána elevace homocysteinu v plazmě a moči.

Přesná diagnostika dědičných poruch metabolismu Cbl vyžaduje testy v kultivovaných fibroblastech. Inkorporace 14C-propionátu do makromolekul je dobré screeningové vyšetření integrity reakce metylmalonyl-CoA mutázy a inkorporace 14C-metyltetrahydrofolátu a konverze značeného formátu na methionin spolehlivě hodnotí funkci methioninsyntázy. Celková inkorporace 57Co-CNCbl fibroblasty a jeho přeměna na MeCbl a AdoCbl může odlišit řadu poruch.

Ve fibroblastech pacientů s deficitem cblF je celková inkorporace značeného CNCbl zvýšená, ale CNCbl není přeměňován ani na AdoCbl ani na MeCbl. Veškerá aktivita je v podobě volného CNCbl v lysosomech. Je zde snížená inkorporace značeného propionátu i značeného metyltetrahydrofolátu.

Léčba a prognóza

Léčba parenterálním OHCbl (nejdříve denně, později 1x za 2 týdny nebo dokonce méně často) v dávce 1 mg/den je zřejmě účinná při úpravě metabolických i klinických nálezů. Přestože u dvou Schillingových testů byla zjištěna neschopnost resorbovat Cbl s i bez IF, původní pacient odpovídal na p.o. Cbl předtím, než byl převeden na parenterální Cbl.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster