Detail hesla - Deficit monoaminooxidázy A

Deficit monoaminooxidázy ASlovníková definice
Deficit monoaminooxidázy A (MAO-A) nebo Brunnerův syndrom byl identifikován v pěti generacích jedné nizozemské rodiny a projevoval se mentální retardací s dominujícími poruchami chování.

Plná definice
Klinické projevy

Byli postiženi pouze muži. Měli hraniční mentální retardaci s dominujícími poruchami chování, včetně agresivního a někdy násilnického chování, žhářství, pokusů o znásilnění a exhibicionismu. Pacienti nebyli dysmorfičtí a měli tendenci k stereotypním - krouživým, trhavým a kývavým - ohybům hlavy. Růst byl normální.

Kromě toho byl prokázáno, že funkční polymorfismus v promotorové oblasti genu pro MAO-A může geneticky modifikovat závažnost autismu u mužů.

MAO existuje v podobě 2 izoenzymů (A a B) . Geny kódující oba izoenzymy jsou lokalizovány na chromozomu X .

Byli popsáni pacienti se syndromem delece sousedních genů (contiguous gene syndrome) postihující oba geny MAO-A i MAO-B, a také gen zodpovědný za Norrieovu chorobu. Jsou závažně mentálně postiženi a slepí.

Byli identifikováni také pacienti pouze s delecí genu pro MAO-B a genu zodpovědného za Norrieovu chorobu. Nejsou mentálně retardovaní a nemají odchylky metabolitů katecholaminů v moči.

Zvýšené vylučování fenyletylaminu jako specifického substrátu MAO-B je typickým nálezem u pacientů, kde je gen pro MAO-B součástí delečního syndromu.

Zde se věnujeme pouze izolovanému deficitu MAO-A.

Metabolické odchylky

Deficit MAO-A je porucha katabolismu serotoninu a katecholaminů.

U pacientů s deficitem MAO-A bylo zjištěno zvýšené vylučování MAO substrátů serotoninu, noradrenalinu, 3-methoxytyraminu a tyraminu.

Vylučování metabolitů pod metabolickým blokem, VMA, HVA, 5-HIAA a MHPG, bylo snížené.

Jelikož aktivita MAO-B v trombocytech byla normální, svědčí tyto výsledky pro deficit MAO-A, izoenzym nalezený v neuronální tkáni.

Genetika

Lokus pro tuto X-vázanou dědičnou poruchu byl identifikován v oblasti Xp11.21.

V této rodině byla nalezena bodová mutace v 8. exonu genu pro MAO-A, která způsobuje předčasné zkrácení proteinu.

Diagnostické testy

Charakteristické patologické vylučování metabolitů biogenních aminů je přítomno v běžných vzorcích moči pacientů.

Deficit může být diagnostikován na úrovni metabolitů nálezem zvýšeného vylučování serotoninu, normetanefrinu, metanefrinu a 3-methoxytyraminu močí . Poměry vylučování normetanefrin/VMA nebo normetanefrin/MHPG v moči jsou u pacientů s touto poruchou patologicky zvýšené. Také poměr vylučování HVA/VMA v moči (pacienti > 4) může poskytnout první vodítko pro diagnózu. V těchto případech je zásadní následné vyšetření normetanefrinu.

Objevení této poruchy je vhodným podnětem pro systematické provádění analýzy monoaminů v moči při vyšetřování nevysvětlených významných poruch chování , zvláště pokud se objevují u více členů rodiny mužského pohlaví.

Léčba a prognóza

V současnosti není známa žádná účinná léčba.

Hraniční mentální retardace a poruchy chování se zdají být stabilní v čase. Žádný pacient nebyl umístěn do ústavu z důvodu mentální retardace.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster