Detail hesla - Hyperlysinémie

HyperlysinémieSlovníková definice
Vzácná odchylka způsobená deficitem bifunkčního proteinu 2-aminoadipátsemialdehydsyntázy. Asi polovina popsaných pacientů byla diagnostikována náhodou a je zdravá. Symptomy u druhé poloviny pacientů zahrnují psychomotorickou retardaci, epilepsii, ataxii a malý vzrůst. U jednotlivých pacientů byla popsána kloubní laxicita a sférofakie.

Plná definice
Klinické projevy

Hyperlysinémie/saccharopinurie je asi pouze vzácná odchylka, nikoliv choroba. Asi polovina popsaných pacientů byla diagnostikována náhodou a je zdravá. Symptomy u druhé poloviny pacientů zahrnují psychomotorickou retardaci, epilepsii, ataxii a malý vzrůst. U jednotlivých pacientů byla popsána kloubní laxicita a sférofakie.

Metabolické odchylky

Hyperlysinémie/saccharopinurie je způsobena deficitem bifunkčního proteinu 2-aminoadipátsemialdehydsyntázy, prvního enzymu v hlavní metabolické cestě degradace lysinu.

Dvě funkce, lysin-2-oxoglutarátreduktáza a saccharopindehydrogenáza , mohou být odlišně postiženy mutacemi. Nejčastěji jsou výrazně sníženy obě aktivity, což vede hlavně k hyperlysinémii a hyperlysinurii , provázené relativně mírnou saccharopinurií ( hyperlysinémie I ). U hyperlysinémie II nebo saccharopinurie je relativně hlubší pokles aktivity saccharopindehydrogenázy s reziduální aktivitou lysin-2-oxoglutarátreduktázy s dominujícím vylučováním saccharopinu.

Neschopnost odstranit e -aminoskupiny vede k zaplavení vedlejší metabolické cesty degradace lysinu s odstraněním a -aminoskupin oxidativní deaminací. Oxokyselina se uzavře do cyklické struktury a je redukována na kyselinu pipekolovou. Důsledkem je, že u hyperlysinémie pravidelně nacházíme hyperpipekolatémii.

Hyperlysinurie může být také důsledkem poruchy renálního tubulárního transportu , často jako součásti genetické transportní poruchy dibazických aminokyselin, ale v této situaci není přítomna hyperlysinémie.

Genetika

Hyperlysinémie/saccharopinurie je dědičná autozomálně recesivně. Gen byl charakterizován a u postiženého chlapce byla prokázána homozygotní 9bp delece bez posunu čtecího rámce.

Diagnostické testy

Úvodním nálezem u pacientů s hyperlysinémií/saccharopinurií je nápadná lysinurie až 15 000 mmol/mol kreatininu (u kontrol < 70). Podrobná analýza aminokyselin odhalí další hromadění saccharopinu, homoargininu, kyseliny 2-aminoadipové a pipekolové. Zvýšená koncentrace stejných metabolitů může být prokázána v dalších tělesných tekutinách, jako je plazma a likvor, s vysokou koncentrací lysinu jako dominující odchylkou (až 1700 m mol/l v plazmě, u kontrol < 200 a až 270 m mol/l v likvoru, u kontrol < 28).

Deficit 2-aminoadipátsemialdehydsyntázy může být ověřen ve fibroblastech a tkáňových biopsiích se stanovením celkové degradace 1-14C lysinu na 14CO2 . Bylo popsáno specifické enzymatické vyšetření aktivity lysin-2-oxoglutarátreduktázy a saccharopindehydrogenázy. Možná je molekulární diagnostika.

Léčba a prognóza

Dlouhodobá dieta s omezením lysinu není přínosná. Jelikož pacienti nemívají metabolické dekompenzace, nejsou nutná speciální opatření během interkurentních onemocnění. Hyperlysinémie/saccharopinurie je benigní porucha, proto není spojena se zvýšením morbidity nebo mortality.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster