Detail hesla - Deficit cholesterol 7a-hydroxylázy

Deficit cholesterol 7a-hydroxylázySlovníková definice
U tří dospělých s hypercholesterolémií, hypertriacylglycerolémií a předčasnou tvorbou žlučových kamenů byl zjištěn homozygotní deficit cholesterol 7a-hydroxylázy. Jeden měl předčasné onemocnění koronárních a periferních cév. Hladiny jejich LDL cholesterolu byly nápadně rezistentní vůči léčbě inhibitory HMG-CoA reduktázy (statiny). Vyšetření v rodině zjistilo, že jedinci heterozygotní pro tuto mutaci mají také hyperlipidémii, což znamená, že jde o kodominantní poruchu. Cholesterol 7a-hydroxyláza je prvním krokem v hlavní metabo-lické cestě pro syntézu žlučových kyselin (a tedy katabolismu cholesterolu) u dospělých. Snížená aktivita enzymu vede k hromadění cholesterolu v játrech, což vede ke snížení počtu LDL receptorů a k hypercholesterolémii. Deficit cholesterol 7a-hydroxylázy je způsoben mutacemi v genu CYP7A1. Jedinou dosud popsanou mutací je mutace s posunem čtecího rámce (L413fsX414), která vede ke ztrátě aktivního místa a funkce enzymu. U jednoho homozygota byl zjištěn vyšší obsah cholesterolu v jaterní biopsii. Odpad žlučových kyselin ve stolici byl snížený a byl zvýšený poměr žlučových kyselin ve stolici odvozených z kyseliny chenodeoxycholo-vé/žlučových kyselin ve stolici odvozených z kyseliny cholové, což naznačuje zvýšenou aktivitu 27-hydroxylázového metabolismu syntézy žlučových kyselin (především kyseliny chenodeoxycholové). K udržení hladin cholesterolu a TG v plazmě pod kontrolou je nutná léčba silným inhibitorem HMG-CoA reduktázy (ator-vastatinu). Variabilita poruchy a dlouhodobá prognóza nejsou známy.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster