Detail hesla - Penis

PenisSlovníková definice
Kopulační orgán obsahující erektilní tělesa a část uretry. Kavernózní tělesa jsou dvě párová a jedno nepárové, spongiózní těleso, které obklopuje uretru a přechází v glans penis. Kořen penisu (radix penis) tvoří párová ramena (crura penis) a bulbus penis, který přiléhá k diaphragma urogenitale.

Plná definice

Velikost penisu je geneticky determinovaná a je konečná. Ve ztopořeném stavu má penis rozměry zpravidla od 6-10 do 19 cm s příčným průměrem 2,5-4,5cm. O velikosti penisu při erekci rozhodují rozměry tuhého vazivového obalu dutých topořivých těles (tunica albuginea corporis cavernosi penis), který nepodléhá hormonálním regulacím co se týče velikosti. Rozměry penisu nehrají pro dosažení vyvrcholení roli. Pro ženu je důležitý především dobrý funkční stav svalů pánevního dna, protože dobře funkční pochva dokáže obemknout i penis malých rozměrů.

Tumescence penisu

Erekce je ovlivňována cévním zásobením penisu a funkčním stavem hydraulického systému kavernózních těles. Hlavní arterie penisu jsou větvemi a.pudendalis interna. Zásobení kavernózních těles zajišťuje a.profunda penis. Intaktní tepenný přítok je nutný pro pevnou erekci. Spongiózní topořivý systém c. spongiosum urethrae a glandis zásobují menší arterie – a. dorsalis penis a a.urethralis. Z kavernózních těles pronikají vazivovým pouzdrem vény. Pro správnou funkci penisu při erekci je důležitý venózní uzávěrový mechanismus. Kompresi žilního systému v oblasti baze penisu vyvolávají stahy svalů pánevního dna. Při dokonalé erekci je topořivý systém pevně fixován ve svalstvu pánevního dna. Svalstvo pak tonickými a klonickými stahy může zvyšovat intrakavernózní tlak nad systolické hodnoty TK. Pro správnou erekci je důležitý také proces dilatace svalových vláken stromatu topořivých těles.

Orgasmus

K vyvolání a prožití orgasmu je nutný intaktní centrální nervový systém, a to zejména oblast limbická. Periferní projevy orgasmu jsou vázány na ejakulaci. Ejakulace probíhá dvoufázově. Nejdříve dochází k emisi – ejakulát je vypuzen do zadní uretry. Ve druhé fázi – expulzi – je ejakulát vypuzen z uretry ven. Pro tento děj je nutný sympatikotonní tonus zevního svěrače močového měchýře, aby se zabránilo retrográdní ejakulaci, kdy se ejakulát dostane do močového měchýře. Orgasmus může proběhnout nezávisle na periferních projevech, je prožíván jako slabý a ne zcela plnohodnotný – „psychický orgasmus“. Regulace ejakulace se děje v úrovni th12-L1 a distálně v ejakulačním centru S2-S4. Toto centrum zprostředkovává reflexní ejakulaci při periferní stimulaci genitálu.

V České republice se problém s erekcí týká každého druhého muže staršího 35 let, touto poruchou trpí asi jeden milion mužů, odbornou pomoc vyhledá jen 5-10% postižených.


Autor: Redakce


Literatura:
Zvěřina J., Lékařská sexuologie, Nakladatelství odborné literatury H+H, 1992


Design and code by webmaster