Detail hesla - Syndrom systémové zánětové reakce

Syndrom systémové zánětové reakceSlovníková definice
Systemic inflammatory response syndrome – SIRS. Klinicky můžeme definovat SIRS, jsou-li přítomny minimálně dva z těchto příznaků: teplota > 38 nebo < 36 stupňů, pulz > 90/min, počet dechů > 20/min nebo PaCO2 < 32 mm Hg, počet leu > 12 000/mm3 nebo < 4000/m3 nebo >10 % nezralých forem neutrofilních granulocytů. Podstatou syndromu je delokalizovaný a dysregulovaný zánět způsobující hypoperfuzi tkání a orgánů, což vede k poruchám jejich funkcí. Hypoperfuze je vyvolaná poruchou mikrocirkulace, která vzniká kombinací intersticiálního edému, hypotenze a otevření A-V zkratů. Součastně přítomná aktivace endotelu zvyšuje možnost rozvoje diseminované intravaskulární koagulace – DIC. Jako inzult se může uplatňovat hypoxicko-reperfuzní poškození, infekce, trombin a plazmin, komplexy antigen – protilátka a jiné. Na vzniku se podílí nadhraniční inzult a reaktivita organismu (může být normální, zvýšená nebo snížená), kdy při překonaní určité hranice se mění zánět z obranné na autoagresivní reakci. Bez terapeutické intervence může dojít k multiorgánové dysfunkci (MODS) nebo až k multiorgánovému selhání (MOF).


Autor: Redakce

Design and code by webmaster