Detail hesla - Hypertenze arteriální systémová

Hypertenze arteriální systémováSlovníková definice
Dle SZO/ISH (International Society of Hypertension) z roku 1993 se za hypertenzi v dospělosti považuje trvalé zvýšení hodnot krevního tlaku nad 149 mmHg systoly a 90 mmHg diastoly.

Plná definice

Hypertenze patří mezi nejčastější kardiovaskulární choroby v průmyslově vyspělých zemích.

Podle etiologie rozdělujeme hypertenzi na primární (esenciální), kdy neznáme primární organickou příčinu onemocnění, a na sekundární, kdy je zvýšení krevního tlaku důsledkem jiného onemocnění. K sekundárním hypertenzím patří hypertenze při onemocnění ledvin, endokrinní hypertenze, hypertenze v těhotenství, hypertenze při užívání estrogenů, hypertenze při koarktaci aorty, hypertenze u polyradikuloneuritidy a nitrolební hypertenze.

Hypertenze primární tvoří až 95 % všech hypertenzí. Podle závažnosti onemocnění a podle orgánových komplikací je hypertenze dle SZO rozdělována do tří stadií:

I. stadium:

Zvýšení krevního tlaku bez orgánových změn.

II. stadium:

Zvýšení krevního tlaku s orgánovými změnami, avšak bez poruchy funkcí (hypertrofie levé komory srdeční, proteinurie).

III. stadium :

Zvýšení krevního tlaku s orgánovými změnami, které jsou doprovázeny poruchou funkce (levostranné srdeční selhání, hypertenzní encefalopatie, cévní mozkové příhody, retinopathia hypertonica, renální insuficience).


Autor: Redakce

Design and code by webmaster