Detail hesla - Peptidy imidazolové

Peptidy imidazolovéSlovníková definice
Peptidy s imidazolovým jádrem histidinu. Karnosin (b-alanylhistidin) je v kosterním (ale ne srdečním) svalu a mozku, kde může být neurotransmitérem. Jeho hydrolýzu katalyzují dva izoenzymy. Cytosolová karnosináza je přítomna ve většině lidských tkání a má velmi širokou dipeptidázovou specifitu, ale neúčastní se hydrolýzy anserinu ani homokarnosinu. Sérová karnosináza (nalezená také v likvoru) katalyzuje hydrolýzu karnosinu a anserinu, ale velmi špatně hydrolyzuje homokarnosin. Její aktivita postupně stoupá s věkem. Anserin (b-alanyl-1-metylhistidin) normálně chybí v lidských tkáních a tělesných tekutinách, ale může pocházet ze stravy (zvláště u kojenců, díky jejich nízké aktivitě karnosinázy v séru) nebo může být zjištěn u pacientů s deficitem sérové karnosinázy. Anserin byl nalezen v kosterním svalu ptáků a určitých savců, např. králíků. Jeho fyziologická funkce je nejasná. Homokarnosin (g-aminobutyrylhistidin) je specifický dipeptid v mozku. Je hydrolyzován sérovou, nikoliv cytosolovou karnosinázou. Koncentrace homokarnosinu v likvoru jsou vyšší u dětí (8 umol/l) než u dospělých (1 umol/l). Fyziologická funkce homokarnosinu je nejasná. Může v některých částech mozku účinkovat jako rezervoár g-aminobutyrátu (GABA).


Autor: Redakce

Design and code by webmaster