Detail hesla - Deficit a-metylacyl-CoA racemázy

Deficit a-metylacyl-CoA racemázySlovníková definice
Deficit je způsoben mutacemi v genu AMACR na chromozomu 5p13.2-5q11.1 projevující se neurologickými příznaky.

Plná definice
Klinické projevy

Všichni první popsaní pacienti s deficitem a -metylacyl-CoA racemázy (AMACR) měli neurologické onemocnění.

U jednoho pacienta se v dětství objevilo opoždění vývoje a poté měl v 18 měsících akutní encefalopatickou krizi, po které byl dočasně slepý. Během vývoje do dospělosti se rozvinula epilepsie, pigmentová retinopatie a axonální senzomotorická neuropatie postihující více dolní končetiny než horní.

U druhé pacientky se v 5. deceniu rozvinula spastická paraparéza a navíc měla projevy demyelinizující senzomotorické polyneuropatie.

Nedávno byl popsán tremor a na MR výrazné změny v bílé hmotě.

Byl také publikován výskyt novorozeneckého jaterního onemocnění s cholestázou. V roce 2001 Van Veldhoven et al. popsali kojence s deficitem AMACR, u kterého se objevila koagulopatie z deficitu vitaminu K, jeho sourozenec, který zemřel, měl výrazné problémy s krvácením ze stejné příčiny. Kojenec měl mírnou cholestatickou žloutenku se zvýšením aktivity aspartátaminotransferázy a na rozdíl od deficitu 3 b -dehydrogenázy, 5 b -reduktázy a CTX, i zvýšenou aktivitu GGT.

Při jaterní biopsii byla prokázána mírná nespecifická lymfocytární portální infiltrace a výrazná obrovskobuněčná transformace.

Metabolické odchylky

Oxidací vedlejšího řetězce cholesterolu vzniká 25R izomér 3 a ,7 a ,12 a -trihydroxycholestanoyl-CoA (25R-THC-CoA) a a -oxidací kyseliny fytanové ze stravy vzniká 2R-pristanoyl-CoA. Než mohou být tyto substráty metabolizovány peroxisomální b -oxidací, musejí být konvertovány na S izoméry enzymem AMACR. Je pravděpodobné, že snížená tvorba kyseliny cholové a chenodeoxycholové přispívá k onemocnění jater s cholestázou a malabsorpci vitaminů rozpustných v tuku. Patogeneze neurologického postižení je nejasná.

Genetika

Deficit AMACR je způsoben mutacemi v genu AMACR na chromozomu 5p13.2-5q11.1. Mezi patogenní mutace u dospělých s neurologickým postižením patří S52P a L107P. Mutace S52P byla nalezena také u sourozenců, kteří měli neonatální koagulopatii.

Diagnostické testy

Analýza žlučových kyselin v plazmě metodou GC-MS odhalí zvýšené koncentrace DHCA a THCA. HPLC-ESI-MS/MS může být použito k potvrzení, že je to (25R) izomér THCA, který se hromadí. GC-MS analýza mastných kyselin v plazmě prokáže zvýšenou koncentraci kyseliny pristanové s mírně zvýšenou/normální koncentraci kyseliny fytanové v plazmě a normální hladiny velmi dlouhých mastných kyselin.

Léčba a prognóza

Léčba parenterálním vitaminem K může být život zachraňující.

Léčba kyselinou cholovou byla důležitá při prevenci pokračující malabsorpce vitaminů rozpustných v tucích u novorozence s cholestázou, popsaným Van Veldhovenem et al. a Setchellem et al. Její role při zlepšení jaterního onemocnění je méně jasná, neboť dospělí s touto poruchou nemají projevy jaterního onemocnění a může asi dojít ke spontánnímu vyléčení (jako u CTX).

Role diety s nízkým obsahem kyseliny fytanové není jasná, zdálo se, že zlepšila neurologické symptomy u nejméně jednoho dospělého s neurologickým onemocněním. Vliv léčby žlučovými kyselinami na rozvoj a progresi neurologického onemocnění je v současnosti neznámý.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster