Detail hesla - Porfyrie erytropoetická kongenitální

Porfyrie erytropoetická kongenitálníSlovníková definice
Vzácná porucha je způsobena závažným deficitem uroporfyrinogen III kosyntázy. Onemocnění se projevuje brzy po na­rození nebo dokonce in utero. Klinické projevy jsou variabilní a jsou ovlivněny stupněm enzymatického deficitu.

Plná definice
Klinické projevy

Je to obvykle závažné onemocnění s projevy brzy po na­rození nebo dokonce in utero.

Klinické projevy jsou variabilní a jsou ovlivněny stupněm enzymatického deficitu. Kožní symptomy připomínají symptomy u porphyria cutanea tarda, ale u většiny případů jsou mnohem závažnější. Léze zahrnují buly a vezikuly na osvětlených částech kůže, hypo- a hyperpigmentové oblasti, hypertrichózu a jizvy. Zuby jsou červenohnědé (erytrodontia), což je způsobeno depozity porfyrinu a mohou fluoreskovat v ultrafialovému světle. Porfyriny jsou uloženy také v kostech. Hemolýza je přítomna téměř pravidelně a je důsledkem výrazně zvýšených hladin porfyrinů v erytrocytech. Je provázena splenomegalií.

Délka života je často zkrácena infekcemi nebo hematologickými komplikacemi. Nejsou žádné neurologické projevy.

Dědičná erytropoetická porfyrie se může projevit in utero jako nonimunní hydrops fetalis. Je-li diagnostikována, je možná intrauterinní transfuze. Po narození může být zabráněno projevům závažné fotosenzitivity vyloučením fototerapie pro hyperbilirubinémii. Vzácně se může choroba projevit u dospělých a je spojena s myeloproliferativním onemocněním.

Metabolické odchylky

Tato vzácná porucha je způsobena závažným deficitem uroporfyrinogen III kosyntázy, 4. enzymu syntézy hemu.

Hydroxymetylbilan (substrát deficitního enzymu) se hromadí a je přeměněn neenzymaticky na uroporfyrinogen I , nefyziologický intermediát, který nemůže být metabolizován na hem. Proto se uroporfyrin, koproporfyrin a jiné porfyriny hromadí v kostní dřeni, plazmě, moči a stolici. Hromadění porfyrinů v erytroidních buňkách vede k intramedulární a intravaskulární hemolýze , což vyvolává zvýšenou erytropoezu . Syntéza hemu je vlastně zvýšena i přes dědičný enzymatický deficit, aby byla kompenzována hemolýza vyvolaná porfyriny. Porfyriny, které se hromadí u této poruchy, jsou primárně izomery porfyrinů typu I, ale ve zvýšeném množství se tvoří také izomery typu III.

Genetika

Dědičná erytropoetická porfyrie je autozomálně recesivní porucha.

Pacienti mají buď homozygotní, nebo smíšené heterozygotní mutace v genu pro uroporfyrinogen III kosyntázu . Stejně jako jiné porfyrie je i tato choroba geneticky heterogenní a bylo identifikováno mnoho různých mutací.

Rodiče a jiní heterozygoti mají intermediární hodnoty aktivity enzymu. Choroba může být diagnostikována in utero stanovením porfyrinů a DNA metodami.

Expanze klonu erytroidních buněk, které nesou mutaci v genu pro uroporfyrinogen III kosyntázu, často vysvětluje případy se začátkem v dospělosti.

Diagnostické testy

Koncentrace porfyrinů v erytrocytech a plazmě jsou výrazně zvýšeny a obvykle obsahují hlavně uroporfyrin I . Koncentrace koproporfyrinu a dokonce Zn-protoporfyrinu v erytrocytech může být zvýšena. Porfyriny v moči jsou hlavně uroporfyrin I a koproporfyrin . Koncentrace prekurzorů porfyrinů není zvýšena.

Diagnóza by měla být potvrzena nálezem výrazného deficitu aktivity uroporfyrinogen III kosyntázy a mutační analýzou.

Léčba a prognóza

Zásadní je ochrana kůže před slunečním světlem. Menší trauma může vést k odloučení zranitelné kůže. Bakteriální infekce by měly být okamžitě léčeny, aby se zabránilo jizvám a mutilacím. Bylo publikováno zlepšení hemolýzy po splenektomii. Živočišné uhlí může pomoci zvýšit vylučování porfyrinů stolicí. Opakované krevní transfuze a hydroxyurea mohou být účinné při supresi erytropoezy a syntézy porfyrinů. Transplantace kostní dřeně nebo kmenových buněk je účinná současná léčba. Časem může být možná genová léčba.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster