Detail hesla - Auskultace srdce

Auskultace srdceSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
• aortální chlopeň se poslouchá ve 2. mezižebří parasternálně vpravo, pulmonální vlevo; trikuspidální na pravém dolním okraji sterna, mitrální v 5. mezižebří vlevo
• 2. ozvu a kliky je lépe poslouchat membránou, nižší 3. a 4. ozvu zvonovitým zakončením fonendoskopu; vyšetřovaného je vhodné vyzvat ke krátkodobému zadržení dechu
• 1. ozva (S1) – hluboký zvuk, uzavření AV chlopní; hlasitá při zátěži (tachykardie, horečka, anémie, gravidita), klapavá při mitrální stenóze, oslabená při snížení kontraktility, rozštěpená při bloku ramének
• 2. ozva (S2) – vysoký zvuk, uzavření poloměsíčitých chlopní; hlasitá při hypertenzi, tlumená nebo chybí při aortální stenóze; je tvořena splývající aortální (A2) a pulmonální (P2) komponentou – fyziologicky rozštěpené na vrcholu nádechu (lepší plnění pravého srdce) – poslouchat na levém boku; patologický rozštěp při blokádě ramének, defektech septa síní; zesílení aortální či pulmonální komponenty při systémové, respektive plicní hypertenzi
• 3. ozva (S3) – hluboký zvuk, rychlé plnění komor; nad 40 let při levostranném selhávání
• 4. ozva (S4) – hluboký zvuk, systola síní; fyziologická u dětí i starších; při snížené poddajnosti komory (hypertrofii) při hypertenzi; bývá zvláště hlasitá po infarktu myokardu, ale není známkou selhávání komory
• cval (gallop) – trojdobý rytmus – při tachykardii a současně 3. či 4. ozvě; často bývá při levostranném selhávání (např. také při po kontuzi srdce, srdeční tamponádě!)
• systolické klapnutí (systolic click, SC) – časné při aortální stenóze, pozdní – v druhé polovině systoly, nejčastěji pro degeneraci a prolaps cípu mitrální chlopně do levé síně
• otevírací klapnutí mitrální chlopně (opening snap, OS) – klasický nález při revmatické mitrální stenóze, tichý a nízký zvuk svědčí pro malou pohyblivost chlopně


J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan BydžovskýPřiložené soubory
Design and code by webmaster