Detail hesla - Zinek

ZinekSlovníková definice
Zinek je kofaktorem více než 100 enzymů a jako takový se účastní všech hlavních metabolických cest. Je také nezbytný pro metabolismus nukleových kyselin, syntézu proteinů a jejich regulaci s tzv. zinc-finger proteiny (se „zinkovými prsty“). Deficit zinku, dědičný nebo získaný, má výrazně škodlivé účinky, kdežto vysoké hladiny zinku jsou jen málo škodlivé, pravděpodobně díky vazbě na albumin a a2-makroglobulin. Acrodermatitis enteropathica je způsobena mutacemi v genu SLC9A4, kódujícím hlavní přenašeč zinku ve střevě. Symptomy typicky začínají v kojeneckém věku po zahájení krmení z láhve a zahrnují periorální a akrální dermatitidu, průjmy, infekce a růstovou retardaci. Deficit zinku u kojených dětí má stejné kožní symptomy jako acrodermatitis enteropathica, i když základní problém je pravděpodobně odlišný. Léčba zinkem je ale stejně účinná. Hyperzincémie s hyperkalprotektinémií je charakterizována extrémně zvýšenými hladinami kalprotektinu, které asi způsobují nekontrolované silné zánětlivé reakce. Autozomálně dominantní hyperzincémie bez symptomů není pravděpo-dobně choroba.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster