Detail hesla - Základní laboratoř

Základní laboratořSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
ZÁKLADNÍ LABORATOŘ

pH       
0–1m    7,22–7,44
1m–1r    7,32–7,43
1+r    7,36–7,44

pO2        tepenná
0–1m    7,6–9,2 kPa
1m–15r    9,3–12,7
15+r    9,9–14,4

SaO2       
tepenná    95–99%
kapilární95–99
žilní    55–75

pCO2      
tepenná
0–1m    4,0–7,3    kPa
0–1r    4,4–5,3
1–15r    4,4–5,7
15+r    4,8–5,9
žilní    4,7–7,1
HCO3–       
0–1r    20–28 mmol/l
1+r    22–26

BE       
0–1r    –6,0–1,5 mmol/l
1–15r    –4,0–2,0        
15+r    –2,5–2,5        

osmolalita    275–295 mOsm/l
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Na+            137–146 mmol/l
K+       
0–2m    4,7–7,5 mmol/l
2m–1r    4,0–6,2
15+r    3,8–5,2

Cl–       
0–1r    95–115 mmol/l
1–15r    95–110
15+r    97–110    

Ca2+       
0–1r    1,9–2,7 mmol/l
1+r    2,24–2,64

glykemie       
0–2m    1,6–4,4 mmol/l
2m–15r    3,3–5,8    
15+r    4,2–6,3
kapilární    3,3–6,1

HbA1            4,7–8,8%
HbA1c            3,1–6,3%

kreatinin       
0–1r    21–55 μmol/l        
1–15r    27–88
15+r M    44–110
15+r Ž    44–104

urea       
0–1m    1,7–5,0    mmol/l
1m–1r    1,4–5,4        
1–15r    1,8–6,7
15+r M    2,8–8,0
15+r Ž    2,0–6,7

kyselina močová   
0–15r    120–340    mmol/l
15+r M    220–420
15+r Ž    140–340

celková bílkovina   
0–1r    28–33 g/l
1–15r    58–77
15+r    65–85

bilirubin   
5d–1m    0–29 μmol/l
1m–15r    5–17
15+r    5–21

fibrinogen    2,0–4,0 g/l

laktát        0,6–2,4 g/l

transferin    2,0–3,6 g/l

ferritin   
0–18r    15–120 µg/l
18+r M    30–300
18–50r Ž    10–160
50+r Ž    30–300

prealbumin    0,20–0,36 g/l

amoniak       
0–1m    do 100 μmol/l
1+m    do 55    

AST       
0–1m    0,38–1,21 μkat/l
1m–1r    0,28–0,97
1–15r    0,20–0,63
15+r    0,10–0,72

ALT       
0–1m    0,05–0,73 μkat/l
1m–1r    0,05–0,85
1–15r    0,05–0,61
15+r    0,05–0,78

ALP       
0–1m    1,2–6,3 μkat/l
1m–1r    1,4–8,0
1–10r    1,1–6,2
10–15r    1,4–7,5
15+r    0,7–2,2

GMT (GGT)  
0–1m    0,37–2,98 μkat/l
1m–1r    0,12–1,04
1–15r    0,12–0,39
15+r M    0,14–0,84
15+r Ž    0,14–0,68

cholesterol   
0–1m    1,3–4,3 mmol/l
1m–1r    2,6–4,2
1–15r    3,1–5,2
15+r    3,4–5,6

TAG       
0–1m    0,5–1,2 mmol/l
1m–1r    0,9–2,2
1–15r    1,0–1,6
15+r    0,7–1,7

HDL       
M    0,9–1,6    mmol/l
Ž    1,0–1,8

LDL            3,0–4,0    mmol/l

CRP            0–10    mg/l

C-peptid        kdykoliv    0,9–4,0    ng/ml
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
fT4        10,3–24,4 pmol/l

TSH        0,32–5,00 μIU/ml

hCG        1–30 mIU/ml

kortizol   
ráno         180–650 nmol/l
odpoledne    130–400        
večer        90–250
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TnI            0–0,5     μg/l

TnT            0,05    μg/l

CK-MB            0–0,5    μkat/l

CK-MB mass        0–5    μg/l

D-dimer            0–400    ng/ml

NT-proBNP        0–300    ng/ml
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PSA            0–4    μg/l

CA 19-9            0–37    kIU/l

CA 15-3            0–31    kIU/l

CA 125            0–35    kIU/l

CEA            0–5    μg/l

AFP            0–10    IU/ml
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
WBC   
0–1m    9,0–30,0 109/l
1m–1r    5,5–15,0    
1r–15r    4,0–12,0
15+r    4,0–10,0

neutrofily
0–1r    25–60 %
1–15r    30–55
15+r    55–70

eozinofily   
0–15r    1–5
15+r    0–4

bazofily        0–2
monocyty   
0–15r    1–6
15+r    3–10

lymfocyty   
0–1r    20–70
1–15r    25–50
15+r    25–35

RBC  
0–1m    3,8–5,3    1012/l
1m–1r    3,5–4,5
1r–15r    3,8–5,4
15+r M    4,2–6,3
15+r Ž    3,8–5,4        

Hgb   
0–1m    110–200    g/l
1m–1r    100–170
1r–15r    115–145
15+r M    140–180
15+r Ž    120–160

Hct    
0–1m    0,31–0,49
1m–1r    0,29–0,39
1r–15r    0,32–0,45
15+r M    0,38–0,49
15+r Ž    0,35–0,46

MCV    
0–1m    80–110 fl
1m–1r    70–95
1r–15r    70–90
15+r    80–95

Plt    140–440 109/l
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
INR    0,8–1,2

aPTT    28–32s
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FW    
0–60r M    3–8 / 6–16        mm/h.
0–60r Ž    6–12 / 12–24
60+r M    3–19 / 6–38
60+r Ž    6–27 / 12–54
( m – měsíc,  r – rok,  M – muži,  Ž – ženy )

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster