Detail hesla - Syndrom metabolický

Syndrom metabolickýSlovníková definice
Abdominální obezita + dvě ze čtyř následujících kritérií: hypertriglyceridémie, snížená hladina HDL cholesterolu, esenciální hypertenze, porucha glukózové tolerance nebo diabetes mellitus.


Plná definice

V roce 1999 byla uvedena WHO definice metabolického syndromu. Klinicky nepřesné resp. pro složitost nepoužitelné je zejména stanovování inzulinové rezistence. Rovněž kritéria hypertenze a androidní obezity jsou již zastaralá:

1. základní podmínkou je přítomnost jedné ze tří základních složek: diabetu 2. typu nebo porušené glukózové tolerance nebo prokazatelné inzulinové rezistence. (Inzulinová rezistence je definována jako nejnižší quartil inzulinové senzitivity měřené clampem nebo nejvyšší kvartil inzulinémie nalačno nebo nejvyšší kvartil indexu HOMA.)

2. přítomnost alespoň dvou ze čtyř následujících složek:

a) Abdominální obezita poměr pas/boky WHR nad 0,85 u žen a nad 0,9 u mužů nebo BMI nad 30 kg/m2.

b) Hypertenze - krevní tlak na 160/90.

c) Mikroalbuminurie nad 20 ug/min.

Dyslipidémie, triglyceridy nad 1,7 mmol/l nebo HDL-cholesterol pod 1 mmol/l pro ženy a pod 0,9 mmol/l pro muže.

Nověji více užívaná modernější definice ATPIII amerického národního cholesterolového programu:

Pacient by měl podle této definice splnit alespoň 3 z následujících 5 kritérií:

1. Obvod pasu u žen nad 88, u mužů na 102 cm.

2. Krevní tlak nad 130/85.

3. Glykémie nad 6,0 mmol/l.

4. Triglyceridy nad 1,7 mmol.

5. HDL -cholesterol pod 1,25 mmol/l (50 mg %) u žen a pod 1,0 mmol/l (40 mg) u mužů.

V roce 2005 byla uveřejněna nová definice metabolického syndromu navržená společně Světovou i evropskou diabetologickou společností (IDF a EASD). Základní podmínkou je přítomnost abdominální obezity. Obvod pasu musí být nad dále uvedenou hranicí. Tato hranice je přitom odlišná pro některá etnika.

 


MužiŽeny
Evropa a USA94 cm 80 cm
Jižní Asie a Čína90 cm80cm
Japonsko85 cm90 cm

 

Přítomnost alespoň 2 ze 4 následujících složek:

· Triglyceridy nad 1,7 mmol/l.

· Hypertenze, krevní tlak nad 130/85.

· Glykemie nad 5,6 nebo OGTT 2 hod 7,8–11 mmol/l.

· HDL-cholesterol pod 1,1 mmol/l pro ženy a pod 0,9 mmol/l pro muže.

Epidemiologie

Při použití výše uvedených definic je výskyt MS u americké a evropské dospělé populace 20 - 30 %. Výskyt stoupá s věkem a kulminuje kolem 60 - 70 let věku, kdy kritéria splňuje přes 50 % populace.

Symptomatologie

Onemocnění je obvykle asymptomatické, projeví se jen vzestupem hmotnosti a obvodu pasu. Projeví se významně až komplikacemi, zejména kardiovaskulárními.

Etiopatogeneze

Za klíčový faktor rozvoje onemocnění je považována inzulinorezistence, časným projevem je i vyšší tonus sympatiku. V patogenezi hrají významnou roli faktory prostředí - přejídání a absence pohybu. Metabolický syndrom nemůže však pravděpodobně vzniknout bez genetické predispozice. V rodinné anamnéze bývá esenciální hypertenze, diabetes 2. typu a časný rozvoj aterosklerózy.

Diferenciální diagnóza

Pojem by měl být využíván až při splnění výše uvedených definic. Platí však, že i výskyt jedné složky předikuje rozvoj dalších složek a v tomto smyslu je použití definice formální. Nejčastější chybou je používání pojmu pro pacienty s hypercholesterolémií. Hypercholesterolémie k této diagnóze nepatří a vstřebávání cholesterolu je u metabolického syndromu dokonce sníženo.

Terapie

Léčíme obvykle samostatně jednotlivé složky metabolického syndromu. Významnější je však používání komplexních opatření - redukce hmotnosti, fyzická aktivita. Výhodné je používání farmak, která působí komplexně na více složek metabolického syndromu - antiobezitik, antihypertenziv a dalších farmak.

Průběh

Onemocnění trvá od prvních projevů obvykle více než 10 let do projevů závažných komplikací.

Prognóza

Je závažná, jde o hlavní příčinu rozvoje aterosklerózy u nás, významný je i vztah k nádorovým onemocněním.


Autor: Prof. MUDr Štěpán Svačina, DrSc., MBA


Literatura:
1.Hrnčiar J. a kol.: Endokriné choroby a hormonálne metabolicke rizikove faktory ischemickej choroby srdca. (Syndrom X-5H). EPP, Žilina, 1997.

2.Grundy S.M.: Metabolic Syndrom. Část 1 a 2 Endocrinology and metabolism clinics of North America svazek 33, č. 2 a 3. Elsevier 2004

3.Felber J.P., Acheson K.J., Tappy L.: From obesity to diabetes Willey, Chichester, 1993

4.Moller D.E.: Insulin resistance, Willey,Chichester, 1993.

5.Reaven G., Laws J.: Insulin resistance- metabolic syndrom X. Humana Press. New York, 1999

6.Svačina Š.: Diabetes a obezita. Maxdorf, Praha, 2000

7.Svačina Š. : Metabolická onemocnění v 3. tisíciletí - Kolektiv autorů: Medicína 3. Tisíciletí, Evolving Studio, Praha, 2000

8.Svačina Š. (ed.) Metabolický syndrom. Triton, Praha 2006,

9.Svačina Š.: Prevence diabetu Galén 2003

10.Svačina Š., Owen K.: Syndrom inzulinové rezistence Triton 2003.

11.Svačina Š.: Metabolické účinky psychofarmak. Triton, Praha, 2004.

12.Zwieten PA, Lancia G.: The metabolit syndrome- a therapeutic chalenge. European society of hypertension 2005.

13.XY: Metabolic syndrome. Willey 2005.

14.Hainer V. (ed.): Klinická obesitologie. Praha, Grada, 2005.

15.National cholesterol education program. Na adrese: www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol

16.Edwards K.L. et al.: Heritability of factors of the insulin resistance syndrome in women twins. Genet Epidemiol 14, 1997, s. 241–253

17.Meigs J.B. et al.: Risk variable clustering in the insulin resistance syndrome. The Framingham Offspring Study. Diabetes, 46,1997, s.1594–1600

18.Svačina Š., Owen K.: Obezita, diabetes 2. typu a jejich kvantitativní vztahy. Vnitřní lékařství 48, 2002 č.6, 500–506.

19.Haluzík M.: Tuková tkáň jako endokrinní orgán. Trendy soudobé diabetologie svazek 8, Galén, Praha, 2003, s. 107–136

20.Frayn K: Adipose tissue as a buffer fir daily lipid flux. Diabetologia 45, 2002, 1201–1210

21.Lee C.D. et al.: Cardiorespiratory fitness, body composition, and all-cause and cardiovascular disease mortality in men. Am J Clin Nutr 1999 Mar, 69(3), 373–380

22.Simonen P. et al.: Introducing a new component of the metabolic syndrome: low cholesterol absorption. Am J Clin Nutr 2000, 72, 82–88

23.Šmahelová A. et al.: Význam rostlinných sterolů u diabetiků. Vnitřní lékařství 2004.

24.Chan J. et al.: Obesity, fat distribution and weight gain as risk factors for clinical diabetes in men. Diabetes Care 17, 1994, 961–969

25.Williamson D.F. et al: Prospective study of intentional weight loss and mortality in never-smoking overweight US white women aged 40–64 years. Am J Epidemiol 141, 1995, 1128–1141

Design and code by webmaster