Detail hesla - Hyperurikémie u metabolického syndromu

Hyperurikémie u metabolického syndromuSlovníková definice
Záchyt hyperurikémie u pacienta splňující kritéria metabolického syndromu podle některé z definic.

Příbuzná hesla: Syndrom metabolický

Plná definice

Epidemiologie

Rizikovost hyperurikéme ve vztahu k aterogenezi nezávisle na výskytu dny byla známa již dávno z epidemiologických studií. Patří tedy mezi klasické rizikové faktory aterogeneze. V 70. letech byla řazena do tzv. hyperplastického syndromu.

Symptomatologie

Výskyt dny u pacientů s hyperurikémií není častý, sama hyperurikémie není provázena žádnou klinickou symptomatologií.

Etiopatogeneze

Detailní patogenetický vztah k inzulinorezistenci není přesně znám. Pravděpodobně jde částečně o projev katabolismu a vystupňované glukoneogeneze. Hyperurikémie je však běžná již v prediabetickém stadiu syndromu X, kdy se tyto jevy ještě nevyskytují. Kyselina močová je významná endogenní antioxidační látka a nelze proto vyloučit, že zvýšení její hladiny může mít i ochranný význam při aterogenezi. Detekce tohoto faktoru je pro poznání pacientů se syndromem inzulinorezistence a posouzení kardiovaskulárního rizika je velmi významná.

Diferenciální diagnóza

Hyperurikémie může být rovněž projevem poruch metabolismu kyseliny močové bez vazby na metabolický syndrom. Typická je pro pacienty s dnavou symptomatologií, Diferenciálně diagnosticky je třeba zvážit další katabolické stavy, např. nádorové onemocnění, zejména hematologické.

Terapie

Dnes platí, že by tento fenomén měl být léčen pouze ve vztahu k urolitiáze či dně. Léčba prosté hyperurikémie se nepokládá za vhodnou. Preventivně významné může být podání alopurinolu při prudké redukci hmotnosti, kdy hladina kyseliny močové často výrazně stoupá.

Průběh

Kromě možných dnavých projevů bývá průběh hyperurikémie asymtomatický.

Prognóza

V poslední době se vyskytly první studie, které spojují výši urikémie s kardiovaskulární prognózou. I tyto práce se shodují v tom, že léčba je na místě jen při výrazné kombinaci rizikových faktorů.


Autor: Prof. MUDr Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Design and code by webmaster