Detail hesla - Syndrom Imerslundové-Gräsbeckův

Syndrom Imerslundové-GräsbeckůvSlovníková definice
Megaloblastická anémie způsobená malabsorpcí vitaminu B12. Je přítomná vyčerpanost, bledost, GIT potíže, abnormality močových cest, žloutenka a proteinurie. Symptomy se začínají projevovat kolem 2. roku života. Jde o autozomálně dominantní dědičnost. Olga Imerslund (9. 4. 1907, Vang i Hedmark – 23. 8. 1987), norská pediatrička. Mezi její publikace patří mimo jiné také „Idiopathic chronic megaloblastic anemia in children.“ Oslo, 1959. Armas Ralph Gustaf Gräsbeck (1930), finský klinický biochemik. Působil v medicínském výzkumu na Helsingin yliopisto(University of Helsinki).

Plná definice
Klinické projevy

 

Porucha transportu Cbl enterocyty, známá jako Imerslundové-Gräsbeckův syndrom nebo megaloblastická anémie typu 1 (MGA1), je charakterizovaná dominující megaloblastovou anémií , která se manifestuje, jakmile dojde k depleci zásob kobalaminu ve fetálních játrech.

Choroba se obvykle objevuje ve věku mezi 1 - 5 lety, ale její začátek může být i později.

Většina pacientů má proteinurii , v některých případech je tubulárního typu, spíše se zastoupením všech typů bílkovin než samotného albuminu. Byl publikován přehled literatury o postižení ledvin. I když pacienti, kteří mají proteinurii během dětství, ji mají i v dospělosti, renální léze neprogredovala.

Jako součást deficitu Cbl mohou být přítomny neurologické odchylky , jako je spasticita, ataxie a atrofie mozku.

Metabolické odchylky

Choroba je způsobena poruchou receptoru pro IF-Cbl, který, jak bylo nedávno zjištěno, se skládá ze dvou složek. Jako první byl z proximálních renálních tubulů izolován cubilin. Fyfe et al. prokázal, že druhá složka, amnionless , lokalizovaná spolu s cubilinem v endocytovém aparátu polarizovaných epiteliálních buněk, tvoří těsně vázaný komplex, který je nezbytný pro endocytózu. Proto může být tato choroba způsobena poruchou funkce jednoho z proteinů.

Genetika

Bylo popsáno asi 250 případů, dědičnost je autozomálně recesivní, exprese je ovlivňována environmentálními faktory.

Většina pacientů byla nalezena ve Finsku, Norsku, Saudské Arábii, Turecku a mezi Sephardickými Židy.

Gen pro cubilin (CUBN) byl mapován na chromozom 10p12.1.

Mutace P1297L byla nalezena u 31 z 34 chromozomů pacientů v 16 ze 17 rodin s megaloblastovou anémií.

Vazebné studie v rodinách z Norska bez mutací v genu CUBN vedly k objevení genu pro amnionless (AMN) .

Studie 42 sourozenců s MGA1 potvrdila mutace v genu CUBN u finských pacientů a mutace v genu AMN u norských pacientů a mezi pacienty z jiných zemí. Byla také prokázána existence poruchy dalšího možného genového lokusu způsobující MGA.1.

Diagnostické testy

Na rozdíl od pacientů s deficitem IF není výsledek Schillingova testu korigován podáním zdroje lidského IF se značeným Cbl. Diagnostice napomůže nález nízké hladiny Cbl v séru, megaloblastické anémie a proteinurie. Většina zpráv z literatury nezmiňuje hladiny homocysteinu a metylmalonové kyseliny. Žaludeční morfologie a pankreatická funkce jsou normální, nejsou přítomny autoprotilátky proti IF a hladiny IF jsou normální.

Léčba a prognóza

Systémová léčba OHCbl upravuje anémii a neurologické nálezy, ale ne proteinurii. Stejně jako u dědičného deficitu IF, jakmile se doplní zásoby Cbl, mohou stačit mírné systémové dávky k zajištění normálních hematologických a biochemických hodnot.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster