Detail hesla - Hypomagnezémie s hyperkalciurií a nefrokalcinózou

Hypomagnezémie s hyperkalciurií a nefrokalcinózouSlovníková definice
Onemocnění je působené deficitem paracellinu-1. Pacienti se obvykle projevují během dětství opakovanými infekcemi močových cest, polyurií/polydypsií a/nebo hematurií. U významné části pacientů bylo pozorováno postižení očí, např. těžká myopie a makulární kolobomy.

Plná definice
Klinické projevy

 

Bylo publikováno více než 80 pacientů s familiární hypomagnezémií a hyperkalciurií a nefrokalcinózou (FHHNC).

Pacienti se obvykle projevují během dětství opakovanými infekcemi močových cest, polyurií/polydypsií a/nebo hematurií. Na začátku jsou močové kameny přítomny u 13−25 % pacientů, ale nefrokalcinóza, vzácná na začátku, se nakonec rozvine u všech. Klinické symptomy hypomagnezémie, např. křeče, jsou méně časté, což je v souladu s pouze mírně sníženými hladinami hořčíku v séru. U významné části pacientů bylo pozorováno postižení očí, např. těžká myopie a makulární kolobomy.

Metabolické odchylky

FHHNC je způsobena deficitem paracellinu-1 , proteinu lokalizovaného v tlusté vzestupné části Henleovy kličky a v distálních tubulech. To jsou místa, kde jsou hořčík a kalcium pasivně resorbovány paracelulárně. Paracellin-1, jako součást spojení buněčných membrán, zvaného tight junction, asi přispívá ke vzniku kanálu citlivého na kalcium a hořčík, kterým probíhá tato resorpce. Porucha tohoto procesu vede k renálním ztrátám hořčíku a kalcia se sekundárním rozvojem nefroklacinózy a nakonec selhání ledvin.

Genetika

Gen kódující paracellin-1, CLDN16 (dříve PCLN-1), patří do claudin multigene family a je lokalizován na chromozomu 3q27-q29. Dosud bylo identifikováno přes 20 odlišných mutací, všechny jsou změny jednoho páru bází.

Příbuzní 1. stupně pacientů s FHHNC mají tendenci k mírné hypomagnezémii, hyperkalciurii a tvorbě ledvinových kamenů, což znamená, že heterozygotie pro mutace CLDN16 také predisponují k mírné poruše renálního transportu hořčíku a kalcia. Je zajímavé, že CLDN16 je také exprimován v rohovce a epitelu sítnice, což vysvětluje souvislost mezi defektem paracellinu-1 a oční patologií, pozorovanou u některých pacientů.

Diagnostické testy

Hladiny hořčíku v séru jsou nízké (průměr 0,40 mmol/l, rozmezí 0,23−0,61 mmol/l), ale méně než u primární hypomagnezémie. Průměrné vylučování kalcia je 10,0 mg/kg/den (norma 4−6 mg/kg/den). Hladiny kalcia v séru jsou asi u poloviny pacientů mírně pod dolní hranicí normy. Mezi další biochemické odchylky patří hypocitráturie a mírná hyperurikémie. V době stanovení diagnózy je u většiny pacientů glomerulární filtrace již snížená a následně se dále zhoršuje. Sonografie ledvin prokáže časně v průběhu choroby nefrokalcinózu s charakteristickou medulární distribucí.

Léčba a prognóza

Soli hořčíku jsou používány k suplementaci renálních ztrát a thiazidová diuretika jsou podávána ke snížení vylučování kalcia s cílem zabránit progresi nefrokalcinózy, která koreluje s rozvojem selhání ledvin. Ale zdá se, že tyto postupy významně neovlivňují progresi renálního selhání. V nedávných sériích 33 pacientů všichni měli sníženou glomerulární filtraci a u 1/3 se během dospívání rozvinulo konečné stadium postižení ledvin. Průměrný věk pacientů s konečným stadiem postižení ledvin v této skupině byl 14,5 roku (rozmezí 5,5−37,5 let).


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster