Detail hesla - Hypomagnezémie izolovaná autozomálně recesivní

Hypomagnezémie izolovaná autozomálně recesivníSlovníková definice
Izolovaná autozomálně recesivní hypomagnezémie byla popsána u dvou dětí z kosanguinní rodiny. Kromě hypomagnezémie, která je způsobena zvýšeným vylučováním hořčíku močí, nebyly popsány žádné biochemické odchylky. Tato porucha může být odlišena od autozomálně dominantní formy hypomagnezémie normálním vylučováním kalcia močí.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster