Detail hesla - Lipoprotein (a) - zvýšená koncentrace

Lipoprotein (a) - zvýšená koncentraceSlovníková definice
Lipoprotein (a) Lp(a) se skládá z jedné molekuly LDL, jehož apo B-100 je kovalentně vázáno k jedné molekule apolipoproteinu (a) apo(a)] disulfidovou vazbou. Fyziologická funkce Lp(a) je neznámá. Apo(a) je vysoce homologní s plazminogenem a jsou-li hladiny Lp(a) zvýšené (> 300 mg/l pro celkový Lp(a), > 100 mg/l pro Lp(a) cholesterol), apo(a) interferuje s trombolytickou aktivitou plazminu a podporuje trombózu . Zdá se, že Lp(a) podporuje aterosklerózu, zvláště v některých rodinách, díky podobnosti s LDL. Apo(a) existuje v řadě izoforem s různou velikostí, přičemž menší izoformy korelují s vyššímu hladinami Lp(a) v plazmě. Hladiny Lp(a) v plazmě bývají u bělochů nižší než u černochů (medián hodnot 1 oproti 10 g/l). Ale zvýšené hladiny Lp(a) v plazmě u Afroameričanů přímo nekorelují se závažností kardiovaskulárního onemocnění. Mělo by být zdůrazněno, že Lp(a) není často měřeno správně. Niacin a estrogeny mohou účinně snížit hladiny Lp(a), ale statiny a fibráty jsou neúčinné. Dosud chybí klinická studie, která by prokázala pozitivní vliv snížení hladin Lp(a) na prevalenci kardiovaskulárního onemocnění.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster