Detail hesla - Nádory a metabolický syndrom

Nádory a metabolický syndromSlovníková definice
Vztah složek metabolického syndromu je popsán jen k některým nádorům - nádory trávicího traktu, karcinom ledvin, karcinomu prostaty a gynekologických nádorů. Výskyt jiných nádorů nemá patogenetickou souvislost.

Příbuzná hesla: Syndrom metabolický

Plná definice

Epidemiologie

Není ve studiích zkoumána obvykle k MS jako celku, ale spíše ve vztahu k jednotlivým složkám.

Symptomatologie

Je dána jednotlivými nádory a obecně je možno pokládat metabolický syndrom za rizikový faktor a pacienty screeningově vyšetřovat.

Etiopatogeneze

Diabetes a obezita byly dříve pokládány za onemocnění spíše s nižším výskytem nádorů. Dnes existují přesvědčivé důkazy o tom, že právě naopak je výskyt nádorů u těchto nemocí zvýšený. Vznik tumorů je vázán zejména obezitu a diabetes, ale i na hypertenzi. Nepochybný je vztah k nižší fyzické zátěži.

U obézních mužů se podle řady studií častěji vyskytuje karcinom kolon, rekta a prostaty. U obézních žen je zvýšené riziko většiny gynekologických nádorů a tumorů žlučníku. Z intervenčních studií je zřejmé, že již mírný váhový úbytek výrazně riziko vzniku nádorů snižuje. Tento efekt je srovnatelný s redukcí rizika diabetu a větší než je redukce jiných rizik. Pro redukci rizika nádorového onemocnění až o 50 % stačí menší úbytek hmotnosti o 5-10 % a další redukce již riziko nemění.

Je zajímavé, že před menopauzou obezita riziko karcinomu prsu snižuje. Po přechodu naopak je riziko karcinomu prsu u obézních výrazně vyšší. Mechanismus většího výskytu hormonálně dependentních nádorových onemocnění je diskutován. Proliferačně může působit vyšší hladina estrogenů (mimo jiné z konverze v tukové tkáni) a dále relativní hyperestrogenémie při nižší hladině sex hormon binding globulinu. Snížení SHBG je však běžné u všech hyperinzulinemických pacientů s metabolickým syndromem.

Podle studie Fordovi kulminuje riziko kolorektálního karcinomu obézních (relativní riziko vyšší než 3) při BMI kolem 30. Riziko se tedy týká již pacientů s BMI mezi 25-30, tedy u pacientů s nadváhou.

Diabetes vede k častějšímu výskytu několika tumorů. Riziko vzniku karcinomu ledvin je u diabetu téměř dvakrát vyšší. Riziko vzniku nádorů pankreatu je prakticky dvojnásobné v prvních letech po vzniku diabetu, později mírně klesá. Ukazuje se, že výrazně vyšší riziko karcinogeneze u diabetiků je i tlustém střevě. Riziko je vysoké pro celé kolon. Riziko kolorektálního karcinomu je vyšší i u hypertoniků a podle některých studií může stoupat při léčbě thiazidy a klesat při léčbě ACE inhibitory.

Možné mechanismy vzniku nádorů u pacientů s metabolickým syndromem

Diskutovaných mechanismů vedoucích ke vzniku tumorů je celá řada.Možný je stimulační efekt hyperinzulinémie. Konverze estrogenů v tukové tkáni již byla zmíněna. Řada faktorů může být dietních. Kancerogenní nitrosaminy ze smažených a pečených pokrmů nepůsobí přímo na stěnu tlustého střeva. Dochází k jejich N-hydroxylaci v játrech, konjugují se s kyselinou. glukuronovou a jsou sekretovány do žluči. Působením bakteriální ß-glukoronidáza, a N-acatylázy střevní stěny ve střevě vznikají karcinogenní N-acetoxy sloučeniny. Reaktivní metabolity poškozují DNA střevních buněk. Příčinou však může být i porucha reparačních mechanismů. Proliferaci střevních buněk může působit i amoniak.

Riziko střevních nádorů snižuje příjem polysacharidů, antioxidancií (vit.C, E, folát, Se), omega-3 a -6 mastných kyselin, flavonoidů, fenoly a salicylátů.Velmi významný je i vliv fyzické aktivity. Fyzická zátěž v rozsahu stovek kcal týdně má vliv na snížení výskytu ca prostaty, prsu, colon.

Diferenciální diagnóza

Není výskytem složek MS výrazněji ovlivněna a je třeba věnovat pozornost všem obtížím nemocného.

Terapie

Není výskytem MS ovlivněna.

Průběh

Není výskytem MS ovlivněn. V terminální fázi onemocnění jsou pravděpodobně častější trombotické komplikace.

Prognóza

Není výskytem MS ovlivněna. Rovněž dietní opatření v léčbě nádorové nemoci nejsou podloženy vědeckými důkazy a jsou předmětem tzv. alternativní medicíny. Naopak dietní opatření mají velký význam v prevenci nádorových onemocnění - omezení živočišného tuku, smažení a podobně.


Autor: Prof. MUDr Štěpán Svačina, DrSc., MBA


Literatura:
viz Syndrom metabolický

Design and code by webmaster