Detail hesla - Poruchy respiračního řetězce - metabolické odchylky

Poruchy respiračního řetězce - metabolické odchylkySlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Respirační řetězec přenáší elektrony na kyslík, proto by poruchy oxidativní fosforylace měly vést ke:

(1) zvýšení koncentrace redukčních ekvivalentů v mitochondriích i cytoplazmě a k

(2) funkčnímu postižení citrátového cyklu z nadbytku redukovaného nikotinamidadenindinukleotidu (NADH) a nedostatku nikotinamidadenindinukleotidu (NAD).

U postižených jedinců proto může být očekáváno zvýšení poměrů 3-hydroxybutyrát/acetoacetát a laktát/pyruvát se sekundárním zvýšením laktátu v krvi . To platí zvláště v období po vstřebání sacharidů, kdy je potřeba více NAD pro dostatečnou oxidaci glykolytických substrátů.

Podobně po jídle stoupá syntéza ketolátek, jako důsledek funkční poruchy citrátového cyklu, z důvodu využití acetyl-CoA v ketogenezi. Zvýšení hladin celkových ketolátek po jídle je paradoxní, protože by měly normálně po jídle klesnout díky uvolnění inzulinu ( paradoxní hyperketonémie ).

Umístění bloku může různě alterovat metabolický profil pacienta.

Na úrovni komplexu I blok postihuje oxidaci 30 molů NADH tvořeného v citrátovém cyklu. Teoreticky nejméně by měla být postižena oxidace redukovaného flavinadenindinukleotidu (FADH2), derivovaného ze substrátů produkujících sukcinát (methionin, threonin, valin, isoleucin a mastné kyseliny s lichým počtem uhlíků), přenášeného komplexem II . Podobně oxidace FADH2, derivovaného z 1. reakce b -oxidace, by měla probíhat normálně, neboť elektrony jsou přenášeny elektron transfer flavoprotein koenzym Q reduktázovým systémem. Deficit komplexu II by neměl výrazně měnit redox stav postižených jedinců, kteří dostávají dietu bohatou na sacharidy.

Blok na úrovni komplexu III by měl postihovat oxidaci substrátů vázaných na NAD a FAD.

Nakonec vzhledem ke klíčové roli komplexu IV v respiračním řetězci není překvapivé, že těžké poruchy aktivity cytochrom C oxidázy (COX) způsobují těžkou laktátovou acidózu a výrazně mění redox stav v plazmě.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster