Detail hesla - Komplikace diabetu

Komplikace diabetuSlovníková definice
Cukrovka je metabolické heterogenní onemocnění se společným charakteristickým rysem - chronickou hyperglykemií, která způsobuje charakteristické pozdní komplikace. Komplikace diabetu dělíme podle dvou hledisek – podle trvání diabetu a podle specifičnosti vazby na diabetes.

Plná definice
Akutní komplikace

- Hyperglykemické stavy (diabetická ketoacidóza, hyperosmolální diabetické kóma)
- Laktátová acidóza
- Hypoglykemie

Relativně akutně vzniká i nekróza renálních papil a diabetická gastroparéza. 

Chronické komplikace

A. Specifické komplikace se vyskytují jen u diabetu. Ke svému vzniku vyžadují chronickou hyperglykemii. K těmto komplikacím patří:
- diabetická mikroangiopatie (retinopatie, nefropatie)
- neuropatie (viscerální a somatická)
- syndrom diabetické nohy jako komplikace neuropatie a mikroangiopatie

B. Nespecifické komplikace se vyskytují i bez diabetu, ale u diabetiků jsou velmi časté – patří sem např. diabetická makroangiopatie; je synonymem pro rozvoj aterosklerózy u diabetika (vede k ischemické chorobě srdeční, centrálním mozkovým příhodám a k ischemické chorobě dolních končetin). K chronickým či recidivujícím komplikacím diabetu patří uroinfekce, intertriginózní záněty, pyodermie, mykózy a tzv. gustatory sweeting.

Výskyt obou typů komplikací neovlivňuje jen kompenzace glykemie, ale zároveň i léčba hypolipidemiky, antihypertenzivy, ovlivnění hmotnosti, antiagregační léčba a další komplexní vlivy. Proto jsou u diabetiků stanoveny specifické cílové hodnoty pro všechny výše uvedené sledované parametry. Velmi účinná je např. léčba statiny a také fibráty, které ovlivňují významně makro- i mikrovaskulární komplikace.

Důležité pro praxi

- je nutné považovat diabetika za velmi rizikového pacienta;
- pravidelně pátrat po výskytu chronických komplikací diabetu;
- věnovat zvýšenou pozornost všem symptomům, které diabetik uvádí;
- nesoustředit se jen na glykemii a bránit vzniku komplikací komplexní léčbou.

Převzato z
Svačina Š.
Diabetologie - lékařské repetitorium. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: Redakce

Design and code by webmaster