Detail hesla - Respirační insuficience

Respirační insuficienceSlovníková definice
Porucha výměny plynů mezi vzduchem a krví se projevuje snížením paO2 (hypoxémií) a eventuálně i zvýšením paCO2 (hyperkapnií) a poklesem saturace hemoglobinu kyslíkem. Na základě přítomnosti hypoxémie a hyperkapnie ji rozdělujeme na RI I. typu (parciální), která je charakterizovaná hypoxémií a normálním nebo sníženým paCO2. RI II. typu (globální) je charakterizována hypoxémií a hyperkapnií. U lehčích případů se RI se může projevovat pouze při námaze (latentní RI), u ostatních pacientů pak i v klidu (manifestní RI). Klinicky významná hypoxémie vzniká tehdy, když klesne paO2 pod 10 kPa. Projevuje se pak cyanotickým zbarvením kůže a sliznic a námahovou nebo klidovou dušností. Hyperkapnie ohrožuje organismus acidifikací vnitřního prostředí a tlumivým účinkem na funkce CNS. K příznakům pak patří apatie v průběhu dne, opocená a teplá pokožka, problémy s usínáním a neklid během spánku, následně se mohou objevit i záškuby končetin a třes. Jednotlivá stadia se diagnostikují podle hodnot parciálního tlaku krevních plynů a pH.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster