Detail hesla - Deficit transaldolázy

Deficit transaldolázySlovníková definice
Dědičná porucha v pentóza-fosfátovém cyklu způsobená deficitem transaldolázy.

Plná definice
Klinické projevy

Deficit transaldolázy byl diagnostikován ve třech rodinách. Klinické symptomy se v těchto rodinách liší, ale u všech je přítomno onemocnění jater. Všichni pacienti mají kosanguinní rodiče tureckého původu.

První pacientka měla nízkou porodní váhu, v novorozeneckém období byla zjištěna koarktace aorty. Po chirurgické intervenci měla mírné problémy s krvácením. Byl zjištěn zvětšený klitoris. V prvních měsících života se u ní rozvinula hepatosplenomegalie s normální aktivitou GMT a transamináz, ale s mírně prodlouženým protrombinovým časem (PT) a aktivovaným parciálním protrombinovým časem (APTT). Ve věku dvou let prokázala jaterní biopsie mikronodulární jaterní cirhózu bez specifických rysů. Ve věku deseti let byla její výška na 10. percentilu a její váha na 2. percentilu. Játra byla 7 cm pod okraj žeber a slezina byla velká 14,5 cm. Měla trombocytopenii způsobenou pravděpodobně vychytáváním krevních destiček ve slezině. Jednou stoupla aktivita GMT. Hladina žlučových kyselin byla zvýšená, ale hladina bilirubinu byla normální. Koncentrace amoniaku intermitentně stoupala. Její neurologický a intelektuální vývoj byl normální. MRI a MRS mozku neprokázaly odchylky.

Druhý pacient se narodil po císařském řezu provedeném pro maternální HELLP syndrom (hemolýza, zvýšení aktivity jaterních enzymů a snížený počet krevních destiček). Porodní váha byla na 50. percentilu. Měl generalizovaný edém, mírnou hypotonii a dysmorfické rysy (antimongoloidní postavení očních štěrbin, níže posazené uši a zvětšenou intermamilární vzdálenost). Měl těžkou koagulopatii neodpovídající na i.v. podaný vitamin K a zvýšenou hladinu amoniaku, nekonjugovanou hyperbilirubinémii, hypoglykémii a nízkou aktivitu transamináz. Játra byla menší, zatímco slezina byla mírně zvětšená. Ledviny vypadaly normálně, ale byla přítomna glomerulární proteinurie. Srdce bylo zvětšené s významným ztluštěním myokardu. U pacienta se objevilo nezvladatelné jaterní selhání, progresivní hypertrofie myokardu a rozvinulo se respirační selhání a těžká laktátová acidóza. Příčinou smrti bylo bradykardické srdeční selhání.

Ve třetí rodině byly diagnostikovány tři postižené děti s variabilními symptomy. První dítě zemřelo ve věku čtyř měsíců na jaterní selhání. Druhé dítě mělo hepatomegalii v prvních osmi měsících života s fibrózou a steatózou. Ve věku pěti let byla jeho játra stále hmatná, ale funkce jater se normalizovala. Trpěl chronickým selháním ledvin. Třetí dítě mělo v novorozeneckém věku jaterní problémy s vysokou aktivitou transamináz a prodlouženým APTT a PT, kardiomyopatií a přechodným selháním ledvin. Všichni tři pacienti měli přechodné dysmorfické rysy, cutis laxa a zrychlený růst vlasů a navíc trpěli hemolytickou anémií a pancytopenií. Ve stejné rodině byl spontánní potrat s těžkým hydrops fetalis a oligohydramnion. V tkáních plodu byla snížená aktivita transaldolázy.

Dosud všechny diagnostikované děti s deficitem aldolázy měly normální intelektuální a neurologický vývoj.

Metabolické odchylky

Transaldoláza, lokalizovaná v reverzibilní části pentóza-fosfátového cyklu, katalyzuje recyklaci pentóza-fosfátů na hexóza-fosfáty v koordinované akci s transketolázou. Její deficit vede k hromadění polyolů odvozených od intermediárních metabolitů této metabolické cesty: erytritolu, arabitolu a ribitolu.

Genetika

V první a třetí rodině byly zjištěny stejné mutace, ve druhé rodině byly přítomny jiné mutace. Všichni pacienti byli homozygoti pro tyto specifické mutace, což předpokládá autozomálně recesivní dědičnost.

Diagnostické testy

Diagnóza deficitu aldolázy se nabízí při zvýšeném vylučování erytritolu, arabitolu a ribitolu v moči. Zvýšení je nápadnější v novorozeneckém období a je méně významné u starších pacientů. V plazmě a likvoru není ani malé zvýšení koncentrace polyolů. Aktivita transaldolázy může být měřena ve fibroblastech, erytrocytech a lymfoblastech. Je dostupná také mutační analýza.

Léčba a prognóza

Dosud nebyly objeveny žádné terapeutické možnosti. U pacientů s těžkou jaterní cirhózou může být provedena transplantace jater.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster