Detail hesla - Acidurie malonová

Acidurie malonováSlovníková definice
Porucha dělící se do dvou skupin. V první skupině je jasný deficit malonyl-CoA dekarboxylázy (MLYCD) exprimovaný ve fibroblastech a/nebo leukocytech, ve druhé skupině je normální aktivita MLYCD i přes podobné klinické a biologické projevy.

Plná definice

Klinické projevy

Novorozenecké forma byla popsána u dvou pacientů, u kterých se objevila progresivní letargie, hypotonie a hepatomegalie spojená s metabolickou acidózou a mírnou hyperamonémií. Hypoglykémie byla přítomna u jednoho novorozence, u druhého byla zjištěna hyperlaktacidémie.

U forem s pozdním začátkem se u většiny pacientů objevují ataky gastroenteritidy, febrilní křeče, nevysvětlená letargie spojená s metabolickou acidózou a hypoglykémie. Někteří z těchto pacientů byli předtím sledováni pro mírnou a nespecifickou psychomotorickou retardaci. Jiní byli diagnostikováni během systematického screeningu pro mentální retardaci a hypotonii. Kardiomyopatie byla přítomna u tří pacientů.

Metabolické odchylky

Malonová acidurie je způsobena deficitem MLYCD. Fyziologická role tohoto cytosolového enzymu je poněkud nejasná. Mohl by hrát roli v regulaci nadbytku malonyl-CoA v cytoplazmě, a tak ve vstupu mastných kyselin do mitochondrie a jejich oxidaci. Pacienti s deficitem MLYCD se projevují fenotypy, které připomínají poruchy mitochondriální oxidace mastných kyselin. Ale během katabolických atak se objevuje dikarboxylová acidurie s ketonurií a pacienti mají při zátěžovém testu s tuky normální ketogenezi.

Genetika

Deficit MLYCD je autozomálně recesivní porucha.

Dosud identifikované patogenní alely jsou uvedeny v The Human MLYCD Allelic Variant Database.

Diagnostické testy

Diagnostika závisí na charakteristickém profilu organických kyselin v moči , v němž jsou konstantními nálezy kyselina malonová a metylmalonová . U všech pacientů kromě jednoho bylo množství vylučované kyseliny malonové mnohem vyšší než kyseliny metylmalonové. U asi poloviny případů byl zjištěn sukcinát a dikarboxylová a glutarová acidurie.

Koncentrace celkového a volného karnitinu v plazmě je nízká a u několika pacientů bylo zjištěno hromadění malonylkarnitinu .

Deficit malonyl-CoA dekarboxylázy může být zjištěn na základě zvýšené koncentrace malonylkarnitinu v novorozenecké krevní kapce při vyšetření MS/MS.

Byla prokázána snížená aktivita MLYCD v kultivovaných fibroblastech a v leukocytech v 7 z 11 deficitních buněčných linií. Pacienti s normální enzymatickou aktivitou mají asi jiný enzymatický deficit nebo mohou mít deficit tkáňově specifického izoenzymu neexprimovaného ve fibroblastech.

Léčba a prognóza

Nebyla stanovena žádná pravidla pro léčbu ani prognóza.

Suplementace karnitinu koriguje karnitinový deficit a u dvou pacientů zlepšil kardiomyopatii a svalovou slabost.

Dlouhodobá prognóza není známa. Kromě dvou pacientů, u kterých se po akutní atace rozvinuly extrapyramidové příznaky, má většina pacientů reziduální mírné opoždění vývoje. Někteří jedinci byli identifikováni novorozeneckým screeningem a zůstali asymptomatičtí minimálně do předškolního věku.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster