Detail hesla - Acidurie 2-amino-2-oxoadipová

Acidurie 2-amino-2-oxoadipováSlovníková definice
Onemocnění autozomálně recesivně dědičné. Bývá ve více než polovině případů asymptomatické. Mezi symptomy patří psychomotorická retardace, svalová hypotonie, epilepsie, ataxie a neprospívání.

Plná definice
Klinické projevy

Stejně jako hyperlysinémie/saccharopinurie nemá pravděpodobně ani 2-amino-2-oxoadipová acidurie žádný klinický význam.

Je známo více než 20 pacientů, z nichž více než polovina je asymptomatická. Mezi symptomy patří psychomotorická retardace, svalová hypotonie, epilepsie, ataxie a neprospívání.

Metabolické odchylky

Metabolický profil je heterogenní, u většiny pacientů je zvýšené vylučování všech tří metabolitů, u některých je pouze zvýšené vylučování kyseliny 2-aminoadipové. Normálně je kyselina 2-aminoadipová deaminována mitochondriální 2-aminoadipátaminotransferázou. Kyselina 2-oxoadipová se také tvoří při degradaci tryptofanu. Kyselina 2-oxoadipová je dále metabolizována na glutaryl-CoA oxidativní dekarboxylací, pravděpodobně jinou než u oxoglutarátu.

Izolovaná 2-aminoadipová acidurie je pravděpodobně způsobena deficitem 2-aminoadipátaminotransferázy a kombinovaná 2-amino-2-oxoadipová acidurie deficitem 2-oxoadipátdehydrogenázového komplexu. Deficit ani jednoho enzymu však nebyl přímo prokázán.

Kyselina 2-aminoadipová vykazuje komplexní excitační synaptické účinky, což může být spojeno s neurologickými příznaky.

Genetika

Autozomálně recesivní dědičnost vyplývá z rodokmenů a z nálezů, že rodiče nemohou být biochemicky odlišeni od kontrol.

Diagnostické testy

Pacienti jsou diagnostikováni na základě variabilního zvýšení vylučování kyseliny 2-aminoadipové , zjištěné chromatografií aminokyselin, a/nebo kyseliny 2-aminoadipové a 2-hydroxyadipové , zjištěné analýzou organických kyselin v moči. Koncentrace lysinu v plazmě může být dvojnásobně zvýšená a vylučování kyseliny glutarové dosahuje až 50 mmol/mol kreatininu (u kontrol < 9).

Perorální test s lysinem nebo tryptofanem (100 mg/kg tělesné váhy) zvyšuje vylučování patologických metabolitů 2 - 6x. Konečné molekulární a enzymatické analýzy dosud nebyly provedeny.

Léčba a prognóza

2-amino-/2-oxoadipová acidurie není pravděpodobně choroba a nezvyšuje morbiditu ani mortalitu. Pacienti nemají metabolické dekompenzace a nezdá se, že byla nutná specifická opatření během interkurentních onemocnění. Podání farmakologických dávek vitaminů B1 a B6 nemá žádný vliv na množství vylučovaných patologických metabolitů. Ani dietní restrikce u některých pacientů nevedla k úpravě biochemických odchylek a neměla žádný dlouhodobý přínos.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster