Detail hesla - Acidurie L-2-hydroxyglutarová

Acidurie L-2-hydroxyglutarováSlovníková definice
Autozomálně recesivně dědičná porucha projevující se v kojeneckém věku a časném dětství normálním nebo jen lehce opožděným mentálním a psychomotorickým vývojem. Mezi další příznaky patří křeče, progresivní ataxie, pyramidové příznaky a progresivní mentální retardace.

Plná definice
Klinické projevy

Po úvodním popisu L-2-hydroxyglutarové acidurie následovala řada publikací z celého světa, které ilustrovaly předchozí špatnou a nedostatečnou diagnostiku.

Většina pacientů s L-2-hydroxyglutarovou acidurií má charakteristický průběh choroby.

V kojeneckém věku a časném dětství se zdá mentální i psychomotorický vývoj normální nebo jen lehce opožděný. Poté, co se objeví křeče, jsou nejnápadnějšími symptomy progresivní ataxie, pyramidové příznaky a progresivní mentální retardace. Někdy mentální postižení rychle progreduje a byl popsán jeden pacient s fatálním novorozeneckým průběhem.

Nálezy získané zobrazovacím vyšetřením CNS jsou u L-2-hydroxyglutarové acidurie velmi specifické. Podkorová bílá hmota se zdá být mírně prosáklá s určitým vyhlazením gyrů. Progresivní ztráta U vláken je kombinovaná se závažnou atrofií mozečku a zvýšenou denzitou signálu v nucleus dentatum, globus pallidum a méně často v nucleus caudatum a putamen v T2 vážených obrazech, kdežto thalamus má sníženou denzitu signálu.

Metabolické odchylky

Kvantitativní analýza organických kyselin odhalí vyšší zvýšení koncentrace kyseliny L-2-hydroxyglutarové v likvoru než v plazmě. Navíc pouze v likvoru byla zjištěna zvýšená koncentrace řady dihydroxydikarboxylových kyselin (glykolátu, glycerátu, 2,4-dihydroxybutyrátu, citrátu a izocitrátu), což zdůrazňuje specifickou poruchu metabolismu mozku. Dalším biochemickým nálezem je zvýšení koncentrace lysinu v krvi a likvoru.

Nedávno byl u L-2-hydroxyglutarové acidurie identifikován gen kódující domnělou FAD-dependentní L-2-hydroxyglutarátdehydrogenázu, poprvé pokusně identifikovanou v lidských játrech, a byly prokázány jeho mutace. Bylo zjištěno, že kyselina L-2-hydroxyglutarová je normálně přeměněna v 2-oxoglutarát, ale původ kyseliny L-2-hydroxyglutarové zůstává neznámý.

Genetika

L-2-hydroxyglutarová acidurie je autozomálně recesivní porucha. Heterozygoti nemají zjistitelné klinické ani biochemické odchylky, ale mohou být v informativních rodinách ověřeni molekulární diagnostikou.

Diagnostické testy

Byla zjištěna zvýšená koncentrace L-2-hydroxyglutarátu ve všech tělesných tekutinách. Navíc je mírně zvýšená koncentrace lysinu a bílkoviny v likvoru bez pleiocytózy. Rozlišení mezi dvěma izomery 2-hydroxyglutarátu je pro diagnostiku nezbytné.

Prenatální diagnostika je možná v amniové tekutině s použitím přesného stanovení L-2-hydroxyglutarátu vyšetřením GC-MS diluční metodou se stabilními izotopy a rovněž molekulární diagnostikou.

Léčba a prognóza

Dosud neexistuje žádná racionální léčba L-2-hydroxyglutarové acidurie. Epilepsie může být obecně kontrolována standardní léčbou. Nejstarší známý pacient je starší 30 let. Je upoutaný na lůžko a je těžce retardovaný.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster