Detail hesla - Metabolismus prolinu a serinu

Metabolismus prolinu a serinuSlovníková definice
Prolin a serin jsou neesenciální aminokyseliny. Na rozdíl od všech ostatních aminokyselin (s výjimkou hydro-xyprolinu), prolin nemá žádnou primární aminoskupinu (je to iminokyselina), a proto používá pro svůj metabo-lismus specifický enzymatický systém. Δ1-pyrrolin-5-karboxylát (P5C) je současně bezprostřední prekurzor i degradační produkt prolinu. Cyklus P5C/prolin přenáší redukující/oxidační potenciály mezi buněčnými orga-nelami. Díky svému pyrrolidinovému kruhu prolin (spolu s hydroxyprolinem) přispívá ke strukturální stabilitě bílkovin, zvláště kolagenu, který má vysoký obsah prolinu a hydroxyprolinu. Také serin má kromě své role v proteosyntéze další důležité funkce. Je prekurzorem řady metabolitů, včetně D-serinu, glycinu, cysteinu, serinových fosfolipidů, sfingomyelinů a cerebrosidů. Dále je hlavním zdrojem N5,N10-metylentetrahydrofolátu (N5,N10-THF) a dalších jednouhlíkatých donorů, které jsou nutné pro syntézu purinů a pyrimidinů. Serin je syntetizován de novo z glykolytického intermediátu, 3-fosfoglycerátu, a může být také syntetizován reverzní reakcí katalyzovanou serinhydroxymetyltransferázou, která katalyzuje přeměnu N5,N10-metylen-THF na THF.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster