Detail hesla - Monoaminy

MonoaminySlovníková definice
Monoaminy adrenalin, noradrenalin, dopamin a serotonin jsou metabolity aminokyselin tyrosinu a tryptofanu. Prvním krokem jejich tvorby je katalyzován specifickými aminokyselinovými hydroxylázami, které vyžadují tetrahydrobiopterin (BH4) jako kofaktor. BH4 je také kofaktor fenylalaninhydroxylázy. Jeho syntéza z GTP je zahájena za účasti limitující GTP cyklohydrolázy I (GTPCH-I), která katalyzuje vznik dihydroneopterintrifosfátu (NH2TP). L-dopa a 5-hydroxytryptofan (5HTP) jsou metabolizovány za účasti společné B6-dependentní dekarbo-xylázy aromatických L-aminokyselin na dopamin (prekurzor katecholaminů adrenalinu a noradrenalinu) a serotonin (5-hydroxytryptamin). Adrenalin a noradrenalin jsou katabolizovány na kyselinu vanilmandlovou (VMA) a 3-methoxy-4-hydroxyfenyletylenglykol (MHPG) za účasti monoaminooxidázy A (MAO-A). Tento enzym je také zapojen do katabolismu dopaminu na kyselinu homovanilovou (HVA), cestou 3-methoxytyraminu, a serotoninu na 5-hydroxyindolacetát (5-HIAA). Dopaminergní modulace vstupu iontů reguluje emoce, aktivitu, chování, vedení nervem a uvolnění řady hormonů prostřednictvím povrchových dopaminových receptorů s G proteinem. Serotoninergní neurotransmise moduluje tělesnou teplotu, krevní tlak, endokrinní sekreci, chuť k jídlu, sexuální chování, pohyby, zvracení a bolest.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster