Detail hesla - Deficit g-glutamylcysteinsyntetázy

Deficit g-glutamylcysteinsyntetázySlovníková definice
Běžným nálezem u pacientů je hemolytická anémie. Dosud bylo identifikováno osm pacientů s tímto enzymatickým deficitem v 6 různých rodinách.

Plná definice
Klinické projevy

U prvních dvou pacientů, německých sourozenců, se rozvinula spinocerebelární degenerace, periferní neuropatie a myopatie. Oba pacienti měli generalizovanou aminoacidurii, ale bez dalších poruch renálních funkcí. U jednoho z těchto pacientů léčba sulfonamidy vyvolala psychózu a zhoršila hemolytickou anémii.

Dalšími symptomy, zjištěnými u pacientů s deficitem g -glutamylcysteinsyntetázy, jsou tranzitorní žloutenka, retikulocytóza, hepatosplenomegalie a problémy s učením.

Zbývá ještě určit, zda další symptomy, tj. aminoacidurie u dvou pacientů a postižení centrálního nervového systému u tří pacientů, souvisejí s touto metabolickou poruchou.

Metabolické odchylky a diagnostické testy

U všech pacientů s deficitem g -glutamylcysteinsyntetázy byl snížený počet erytrocytů a koncentrace glutathionu (GSH) v erytrocytech, leukocytech, kosterních svalech nebo kultivovaných fibroblastech.

U dvou pacientů bylo provedeno vyšetření g -glutamylcysteinu v erytrocytech, jeho koncentrace byla snížená. U jednoho dospělého pacienta byly jedinými odchylkami hemolytická anémie a mírný pokles koncentrace GSH v kultivovaných lymfoblastech a fibroblastech. U čtyř pacientů byla normální aktivita glutathionsyntetázy. Jeden pacient měl výrazně snížené přežívání erytrocytů, poločas přežívání byl 10 - 20 % normálních hodnot.

Diagnóza byla stanovena vyšetřením aktivity příslušného enzymu v erytrocytech nebo v jiných tkáních a mutační analýzou. Aktivita g -glutamylcysteinsyntetázy v erytrocytech u heterozygotních přenašečů byla poloviční, ale koncentrace GSH v erytrocytech byla normální.

Genetika

g -glutamylcysteinsyntetáza se skládá ze dvou neidentických podjednotek, kódovaných dvěma různými geny, lokalizovanými na chromozomu 1p21 ( lehká nebo regulační podjednotka ) a na chromozomu 6p12 ( těžká nebo katalytická podjednotka ).

Dědičnost je autozomálně recesivní.

Dva němečtí sourozenci byli homozygoti pro mutaci 379 C ® T, kódující predikovanou změnu aminokyseliny R127C. Americká dívka byla homozygotní pro mutaci 1109A ® T, predikující substituci H370L. Dva postižení jedinci ve velkém nizozemském rodokmenu byli homozygoti mutace 473C ® T, predikující substituci P158L.

Všechny popsané mutace byly lokalizované v genu pro těžkou podjednotku g -glutamylcysteinsyntetázy.

Léčba a prognóza

Pozorování, že léčba sulfonamidem zhoršila symptomy u jednoho pacienta s deficitem g -glutamylcysteinsyntetázy a že se nizozemská rodina se dvěma postiženými jedinci rozhodla odstranit ze stravy fazole bobu obecného (vicia fava) naznačuje, že pacienti s touto poruchou by měli vyloučit jídla a léky, o kterých se ví, že vyvolávají hemolytické krize u pacientů s deficitem glukóza-6-fosfát dehydrogenázy (G6PD).

Prognóza a další léčba ještě musejí být stanoveny.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster