Detail hesla - Abetalipoproteinémie

AbetalipoproteinémieSlovníková definice
Abetalipoproteinémie je vzácná, autozomálně recesivní porucha u pacientů s nedetekovatelnými hladinami apo B v plazmě. Pacienti mají symptomy malabsorpce tuků a neurologické problémy.

Plná definice
Malabsorpce tuků se objevuje v kojeneckém věku se symptomy neprospívání (špatné váhové přírůstky a steatorrhea). Malabsorpce tuků je sekundární při neschopnosti tvořit a vylučovat chylomikrony z enterocytů. Neurologické problémy začínají během dospívání a zahrnují dysmetrii, mozečkovou ataxii a spastickou chůzi. Mezi další projevy patří atypická retinitis pigmentosa, anémie (akantocytóza) a arytmie.

Hladiny celkového cholesterolu jsou mimořádně nízké (0,52 - 1,30 mmol/l, tj. 20 - 50 mg/dl) a nejsou detekovatelné hladiny chylomikronů, ale VLDL nebo LDL jsou přítomny. Hladiny HDL jsou měřitelné, ale nízké. Rodiče mají normální hladiny lipidů.

Původně se myslelo, že nedetekovatelné hladiny apo B v plazmě jsou způsobeny mutacemi v genu APOB. Následné studie neprokázaly žádné odchylky v genu APOB. Imunorektivní apo B-100 je přítomen v jaterních a střevních buňkách.

Wetterau et al. zjistil, že porucha syntézy a sekrece apo B je sekundární při nepřítomnosti mikrosomálního přenašeče TG ( microsomal triglyceride transfer protein, MTP), molekuly, která umožňuje přenos lipidu na apo B.

MTP je heterodimér složený ze ubiquitárního multifunkčního proteinu, disulfidizomerázy, a unikátní podjednotky o velikost 97 kDa. Mutace, které vedou k nepřítomnosti funkční 97 kDa podjednotky, způsobují abetalipoproteinémii. Bylo popsáno více než 12 mutovaných alel pro 97 kDa podjednotku.

Léčba pacientů s abetalipoproteinémií je obtížná. Steatorrhea může být kontrolována snížením příjmu tuků na 5 - 20 g/den. Pouze toto opatření může vést k výraznému klinickému zlepšení a růstové akceleraci. Dieta by měla být navíc suplemetována kyselinou linoleovou (tj. 5 g kukuřičného oleje nebo slunečnicového oleje/den). MCT jako kalorická náhražka dlouhých mastných kyselin mohou způsobit jaterní fibrózu, takže by měly být používány s opatrností, pokud vůbec.

K dietě by měly být přidány vitaminy rozpustné v tuku. Prevenci křivice je možno zajistit podáváním běžného množství vitaminu D, ale může být nutné podávání vitaminu A v dávce 200 - 400 IU/kg/den k úpravě snížených hladin v plazmě do normálních hodnot. Měl by být podáván dostatek vitaminu K (5 - 10 mg/den) k zajištění normálního protrombinového času. P.o. suplementací vitaminu E (150 - 200 mg/kg/den) je možné předcházet problémům neurologickým i problémům se sítnicí, nebo alespoň je zmírnit. K transportu vitaminu E by měla být využita spíše tuková tkáň než plazma.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster