Detail hesla - Mutace apolipoproteinu A-I

Mutace apolipoproteinu A-ISlovníková definice
Hladiny HDL cholesterolu jsou velmi nízké (0 - 0,1 mmol/l, tj. 0 - 4 mg/dl) a hladiny apolipoproteinu A-I jsou obvykle < 50 mg/l. U těchto pacientů jsou obvykle přítomny zákaly rohovky. Občas jsou popisovány plošné xantomy, u většiny, ale ne u všech těchto pacientů se objeví předčasná CAD. Gen APOA1 je na chromozomu 11 jako součást genového clusteru s geny APOC3 a APOA4. V genu APOA1 byla popsána řada molekulárních odchylek, včetně genových inverzí, genových delecí a nonsense a missense mutací. Naopak strukturální varianty APOA1, obvykle způsobené substitucí jedné aminokyseliny, nemají ve většině případů žádné klinické důsledky. I přes nízké hladiny HDL cholesterolu (snížené asi na polovinu), není obvykle přítomná předčasná CAD. Naopak byla pozorována jedna italská varianta APOA-IMilano (např. prodloužená délka života u postižených jedinců). V nedávné studii Nissen et al. testovali platnost představy o APOA-IMilano infuzí rekombinantní apoA-IMilano/fosfolipidových komplexů (ETC-216) v malé skupině dospělých ve věku 30 - 75 let s akutním koronárním syndromem. Účastníci studie absolvovali 5x týdně infuze placeba, nízkých (15 mg/kg) nebo vysokých (45 mg/kg) dávek ETC-216. Podle prvních výstupů se snížil objem ateromu, hodnoceno intravaskulární ultrasonografií, o 3,2 % (p < 0,02) u osob léčených ETC-216, zatímco ve skupině placeba se objem ateromu zvýšil.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster