Detail hesla - Deficit xanthinoxidázy

Deficit xanthinoxidázySlovníková definice
Jsou známy dva typy deficitu xantinoxidázy (nebo dehydrogenázy): izolovaná forma, zvaná také dědičná xantinurie, a kombinovaný deficit xantinoxidázy a sulfitoxidázy. Důsledkem deficitu je téměř úplné nahrazení kyseliny močové hypoxantinem a xantinem jako konečných produktů katabolismu purinů.

Plná definice
Klinické projevy

 

Jsou známy dva typy deficitu xantinoxidázy (nebo dehydrogenázy): izolovaná forma,  zvaná také dědičná xantinurie, a kombinovaný deficit xantinoxidázy a sulfitoxidázy.

Izolovaný deficit xantinoxidázy může být kompletně asymptomatický, ale asi u 1/3 případů se tvoří ledvinové kameny. Obvykle nejsou RTG kontrastní a mohou se objevit v jakémkoliv věku. Může být přítomna myopatie, spojená s depozity krystalického xantinu.

U kombinovaného deficitu dominují klinické projevy deficitu sulfitoxidázy (který se také vyskytuje jako izolovaný deficit  nad projevy deficitu xantinoxidázy.

Symptomy zahrnují poruchy krmení a nezvladatelné křeče v novorozeneckém věku, myoklonie, zvýšený nebo snížený svalový tonus, dislokace očních čoček a závažnou mentální retardaci.

Metabolické odchylky

Důsledkem deficitu je téměř úplné nahrazení kyseliny močové hypoxantinem a xantinem jako konečných produktů katabolismu purinů.

Dědičná xantinurie může být důsledkem deficitu xantinoxidázy (typ I) nebo deficitu xantinoxidázy a aldehydoxidázy (typ II) . Aldehydoxidáza je blízce příbuzný enzym, který metabolizuje syntetické purinové analogy, jako je alopurinol.

U kombinovaného deficitu xantinoxidázy a sulfitoxidázy se navíc hromadí sulfity a metabolity obsahující síru a je snížená tvorba anorganických sulfátů. Kombinovaný deficit je způsoben deficitem molybdenového kofaktoru , který je nutný pro aktivitu xantinoxidázy i sulfitoxidázy.

Genetika

Dědičnost obou izolovaných deficitů xantinoxidázy a kombinovaného deficitu xantinoxidázy a sulfitoxidázy je autozomálně recesivní.

Studie genu pro xantinoxidázu , lokalizovaného na chromozomu 2, přispěly k identifikaci dvou mutací u dědičné xantinurie typu I, které vedly k nonsense substituci a ukončení kodonu.

Xantinurie typu II by mohla být způsobena mutacemi v genu pro sulferázu molybdenového kofaktoru.

U kombinovaného deficitu xantinoxidázy a sulfitoxidázy bylo zjištěno více než 30 různých mutací ve 3 genech v biosyntéze molybdenového kofaktoru.

Diagnostické testy

U izolovaného i kombinovaného deficitu xantinoxidázy jsou zjišťovány koncentrace kyseliny močové v plazmě pod 60 m mol/l , při dietě s nízkým obsahem purinů mohou hladiny klesnout k prakticky nedetekovatelným hodnotám. Vylučování kyseliny močové močí je sníženo na několik procent normy a je nahrazeno vylučováním xantinu a hypoxantinu .

U kombinovaného deficitu jsou tyto močové změny provázeny masivním vylučováním sulfitů a jiných metabolitů obsahujících síru, jako je S-sulfocystein, thiosulfát a taurin .

Enzymatická diagnostika vyžaduje biopsii jater nebo střevní sliznice, což jsou jediné lidské tkáně, které normálně obsahují dostatečné množství xantinoxidázy. Sulfitoxidáza a molybdenový kofaktor mohou být vyšetřovány v játrech a fibroblastech.

Léčba a prognóza

Izolovaný deficit xantinoxidázy je většinou benigní, ale k prevenci ledvinových kamenů by měla být předepsána dieta s nízkým obsahem purinů a zvýšený příjem tekutin.

Prognóza kombinovaného deficitu xantinoxidázy a sulfitoxidázy je velmi špatná. Dosud nebyl úspěšný žádný léčebný postup, včetně diety s nízkým obsahem síry, podání sulfátů a molybdenu a studií s vazbou sulfitů s léky obsahujícími thiol.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster