Detail hesla - Deficit adeninfosforibosyltransferázy

Deficit adeninfosforibosyltransferázySlovníková definice
Deficit APRT je dědičný autozomálně recesivně. Může se klinicky projevit v dětství, od narození, ale často zůstává asymptomatický po několik dekád. Symptomy zahrnují přítomnost močového písku, malých kamenů a krystalů, často provázené břišní kolikou, dysurií, hematurií a infekcí močových cest. Někteří pacienti mohou mít i akutní anurické selhání ledvin.

Plná definice
Klinické projevy

Deficit se může klinicky projevit v dětství, od narození, ale často zůstává asymptomatický po několik dekád. Symptomy zahrnují přítomnost močového písku, malých kamenů a krystalů, často provázené břišní kolikou, dysurií, hematurií a infekcí močových cest. Někteří pacienti mohou mít i akutní anurické selhání ledvin. Precipitáty v moči jsou složeny z 2,8-dihydroxyadeninu , který je RTG nekontrastní a neodlišitelný rutinními biochemickými testy od urátových kamenů.

Metabolické odchylky

Důsledkem deficitu je suprese recyklace adeninu ze stravy a z metabolické cesty polyaminů.

Adenin je oxidován na 2,8-dihydroxyadenin , velmi špatně rozpustnou sloučeninu (rozpustnost v moči při pH 5 a 37 °C je asi 3 mg/l ve srovnání s 150 mg/l u kyseliny močové).

Deficit může být kompletní nebo parciální . Parciální deficit byl nalezen pouze u Japonců, mezi nimiž je docela častý. Aktivity se pohybují mezi 10 a 30 % normy při vyšších než fyziologických koncentracích PRPP, ale 20–30násobný pokles afinity k PRPP vede za fyziologických podmínek k téměř nulové aktivitě.

Genetika

Deficit APRT je dědičný autozomálně recesivně.

Všichni japonští pacienti s deficitem APRT typu II mají stejnou substituci v exonu 5 c.2069T ® C, která vede k záměně M136T. Přibližně 80 % z nich jsou homozygoti, v téměř všech ostatních případech jsou přítomny další dvě mutace.

V kavkazské populaci bylo zjištěno přibližně 30 mutací, z nichž některé se zdají být častější a svědčí také pro efekt zakladatele.

Diagnostické testy

Identifikace 2,8-dihydroxyadeninu vyžaduje komplexní analýzy, včetně UV a infračervené spektrografie, hmotnostní spektrometrie a RTG krystalografie. Je proto obvykle jednodušší měření aktivity APRT v erytrocytech .

Léčba a prognóza

U pacientů se symptomy by měl být podáván alopurinol , jak bylo uvedeno u zvýšené aktivity PRPP syntetázy, k omezení tvorby 2,8-dihydroxyadeninu. U pacientů s kameny i bez kamenů je doporučována dieta s omezením purinů a vysoký příjem tekutin . Alkalinizace moči ale není doporučována, na rozdíl od kyseliny močové rozpustnost 2,8-dihydroxyadeninu nestoupá až do pH 9.

Prognóza závisí na renálních funkcích v době diagnózy. Pozdní diagnostika může vést k ireverzibilnímu selhání ledvin , vyžadujícímu chronickou dialýzu a časnou léčbu k prevenci kamenů. Bylo publikováno, že po transplantaci ledviny došlo k novému vzniku mikrokrystalických depozit a následné ztrátě funkce štěpu.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster