Detail hesla - Deficit dihydropyrimidinázy

Deficit dihydropyrimidinázySlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Klinické projevy

Porucha byla poprvé popsána u kojence mužského pohlaví kosanguinních rodičů, dítě mělo křeče a metabolickou acidózu. Od té doby byli diagnostikováni další pacienti. Stejně jako u deficitu DPD se klinický obraz pohybuje od těžké psychomotorické retardace s epilepsií, dysmorfickými rysy nebo mikrocefalií ke kompletně asymptomatickému průběhu.

Metabolické odchylky

Dihydropyrimidináza (DHP) katylyzuje štěpení dihydrouracilu a dihydrothyminu na b -ureidopropionát a b -ureidoizobutyrát. Následkem toho jsou močí vylučována značná množství dihydrouracilu a dihydrothyminu , které jsou normálně vylučovány v malých množstvích. Je zde také mírně zvýšené vylučování uracilu a thyminu . Stejně jako u deficitu DPD zůstávají příčiny a mechanismus symptomů nevysvětleny a roli může hrát snížená koncentrace neurotransmitéru b -alaninu. Byla také publikována zvýšená senzitivita k 5-fluorouracilu, která vedla k těžkým projevům toxicity.

Genetika

Porucha je dědičná autozomálně recesivně.

Studie genu DHP, lokalizovaného na chromozomu 8, vedla k identifikaci jedné mutace s posunem čtecího rámce a pěti missense mutací u jednoho symptomatického a pěti asymptomatických jedinců. Není žádný výrazný rozdíl v expresi reziduální aktivity enzymu mezi mutacemi u symptomatických a asymptomatických jedinců.

Diagnostické testy

Zvýšené vylučování dihydrouracilu a dihydrothyminu může být detekováno technikami, které se používají pro stanovení uracilu a thyminu u deficitu DPD. Enzymatické vyšetření vyžaduje jaterní biopsii, neboť dostupnější tkáně neexprimují aktivitu DHP.

Léčba a prognóza

Neexistuje žádná léčba a prognóza je nepředvídatelná. Klinický stav prvního popisovaného pacienta se zcela upravil a má zřejmě normální somatický i mentální vývoj. Naopak jiný pacient měl progresivní neurodegenerativní onemocnění.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster