Detail hesla - Porfyrie z deficitu dehydratázy kyseliny 5-aminolevulové

Porfyrie z deficitu dehydratázy kyseliny 5-aminolevulovéSlovníková definice
Porucha je způsobena homozygotním nebo složeným heterozygotním deficitem dehydratázy kyseliny 5-aminolevulové. Může začínat v dětství a u těžkých případů může zahrnovat neprospívání a anémii. Symptomy připomínají symptomy akutní intermitentní porfyrie, včetně bolestí břicha a neuropatie.

Plná definice
Klinické projevy

Je to nedávno popsaná porfyrie, dosud bylo molekulárními metodami potvrzeno pouze šest případů. Symptomy připomínají symptomy akutní intermitentní porfyrie, včetně bolestí břicha a neuropatie. Tato choroba může začínat v dětství a u těžkých případů může zahrnovat neprospívání a anémii.

Měly by být vyloučeny jiné příčiny deficitu dehydratázy kyseliny 5-aminolevulové a zvýšeného vylučování kyseliny 5-aminolevulové , jako je otrava olovem a dědičná tyrosinémie . Tyto poruchy se také mohou projevit symptomy, které připomínají symptomy u akutních porfyrií.

Metabolické odchylky

Tato porucha je způsobena homozygotním nebo složeným heterozygotním deficitem dehydratázy kyseliny 5-aminolevulové, 2. enzymu v biosyntéze hemu. Aktivita enzymu je u postižených jedinců výrazně snížená (< 5 % normy) a přibližně poloviční vzhledem k normě u obou rodičů, což je v souladu s autozomálně recesivní dědičností.

Otrava olovem může být odlišena odstraněním inhibice dehydratázy kyseliny 5-aminolevulové v erytrocytech přidáním dithiotreitolu in vitro.

Dědičná tyrosinémie typu I vede k hromadění sukcinylacetonu (kyselina 2,3-dioxoheptanoová, strukturální analog kyseliny 5-aminolevulové a silný inhibitor dehydratázy). Také jiné těžké kovy a styren mohou inhibovat aktivitu dehydratázy kyseliny 5-aminolevulové.

Genetika

Všechny dobře zdokumentované případy byly nepříbuzné a většinou měly různé mutace. Dosud provedené imunologické studie ukázaly, že většina mutovaných alel tvoří defektní enzymový protein.

Diagnostické testy

Mezi charakteristické nálezy patří zvýšené vylučování kyseliny 5-aminolevulové a koproporfyrinu močí a zvýšená koncentrace Zn-protoporfyrinu v erytrocytech, normální nebo lehce zvýšené vylučování porfobilinogenu močí a výrazný pokles aktivity dehydratázy kyseliny 5-aminolevulové v erytrocytech.

Musí být vyloučeny ostatní příčiny deficitu dehydratázy kyseliny 5-aminolevulové a diagnóza musí být potvrzena DNA studiemi.

Zvýšené vylučování koproporfyrinu (hlavně izoméru III) močí je pravděpodobně způsobeno metabolismem kyseliny 5-aminolevulové cestou biosyntézy hemu v jiných tkáních, než jsou játra. Vylučování koproporfyrinu III stoupá také u normálních subjektů po podání exogenní kyseliny 5-aminolevulové. Také koncentrace Zn-protoporfyrinu v erytrocytech je zvýšená jako u jiných homozygotních případů porfyrie.

Léčba a prognóza

Jsou jen malé zkušenosti s léčbou této porfyrie. Obecně je přístup stejný jako u akutní intermitentní porfyrie. Léčba obsahující hem byla účinná ve všech případech. Je rozumné vyloučit léky, které jsou škodlivé u jiných akutních porfyrií.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster