Detail hesla - Dědičné mnohočetné exostózy

Dědičné mnohočetné exostózySlovníková definice
Autozomálně dominantně dědičná choroba s prevalencí 1/50 000. Je charakterizována tvorbou tumorů krytých chrupavkou, známých jako osteochondromy na koncích dlouhých kostí. Jsou často přítomny již při narození, ale obvykle nejsou diagnostikovány dříve než v časném dětství. Jejich růst se zpomaluje v dospívání a zastavuje se v dospělosti. Malé procento těchto lézí se může maligně zvrhnout. Komplikace se mohou objevit při kompresi periferních nervů a krevních cév. Základní porucha je v proteinovém komplexu v Golgiho aparátu, zvaném exostosin-1/exostosin-2 (EXT1/EXT2), který katalyzuje připojení D-glukuronových a N-acetylglukosaminových jednotek při syntéze heparansulfátu. Byla vyslovena hypotéza, že mutace v genech pro tyto glukosyltransferázy poškozují syntézu glykosaminoglykanů, což ovlivňuje jejich tumor-supresorovou funkci. To by mohlo vysvětlit vyšší riziko postižených jedinců rozvoje chondrosarkomů a osteosarkomů. Bylo identifikováno pět mutací v genu EXT1, lokalizovaném na chromozomu 8q24.1, a 25 mutací v genu EXT2 na chromozomu 11p11-p12. Mutace v těchto dvou genech jsou zodpovědné za více než 75 % případů dědičných mnohočetných exostóz. Prenatální diagnostika může být provedena mutační analýzou.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster